Skoledagen

Alle klassetrinn starter kl. 08.15 hver dag.

Skoledagen slutter:

1.og 2. trinn
Mandag og tirsdag: kl 12.45
Onsdag: kl 14.00
Torsdag og fredag: kl 12.45

3. og 4. trinn
Mandag og tirsdag: kl 12.45
Onsdag og torsdag: kl 14.00
Fredag: kl 12.45

5. – 7. trinn
Mandag: kl. 14.00
Tirsdag: 12.45
Onsdag: kl 14.15
Torsdag: kl. 14.15
Fredag: kl. 12.45