Skoledagen

Alle klassetrinn starter kl. 08.30 hver dag.

Skoledagen slutter:

1. og 2. trinn
Mandag og tirsdag: kl. 13.15
Onsdag: kl. 12.45
Torsdag: kl. 13.15
Fredag: kl. 12.45

3. og 4. trinn
Mandag og tirsdag: kl. 13.15
Onsdag: kl. 12.45
Torsdag og fredag: kl. 13.15

5. – 7. trinn
Mandag: kl. 13.15
Tirsdag: kl. 13.15
Onsdag: kl. 14.00
Torsdag: kl. 13.15
Fredag: kl. 13.15