Helsesøster på Eide skole

Velkommen til skolehelsetjenesten!

Helsesøster er på Eide skole tirsdager og torsdager i skoleåret. Foreldre og elever kan ta kontakt, velkommen innom!

Skolehelsetjenesten

Alle barn innkalles til undersøkelse hos lege og helsesøster på helsestasjonen før skolestart.
Les mer om helsesøstertjenesten og vaksinasjonsprogrammet.

Skolehelsetjenesten er en videreføring av helsestasjonstjenesten og har som mål å fremme elevens psykiske, fysiske og sosiale helse.

Skolehelsetjenesten har også oppfølging av enkeltelever ved behov. Aktuelle tema: Trivsel, kost, søvn, pubertet, røyk/snus, mobbing, fritid, skole og vekst.

Helsesøster gir i samarbeid med skolen blant annet tilbud om grupper.
Helsesøster samarbeider med lege, fysioterapeut, barnevern, PPT og familiesenteret

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud. Det er gratis og foreldre, elever og lærere kan ta kontakt.

Se mer informasjon om skolehelsetjenestens tilbud.

Fysioterapi i skolen

Fysioterapitjenesten gir tilbud til barn med ulike fysiske vansker/utfordringer.
Tiltakene til barn omfatter individuell fysioterapivurdering/oppfølging, gruppetilbud, bassenggrupper, veiledning og hjelpemiddelformidling.

Fysioterapeut kan delta i tverrfaglig samarbeid i form av basisteam og ansvarsgruppemøter, og tilstreber et godt samarbeid med foreldre og skolen. Fysioterapeut deltar også i arbeidet med å lage individuelle planer.
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Helsesykepleier 
Reidun Holte
Telefon 945 27 914                                 

NB! Ikke skriv sensitiv eller fortrolig informasjon i e-post. Ta heller en telefon!

Åpningstider

Helsesøsters kontortid på skolen:
Tirsdag og torsdag fra kl 08.30 – 12.30