SFO på Eide skole

Søke plass på SFO

Søknad om ny SFO-plass, oppsigelse eller endring av plass gjøres i Visma Flyt Skole.

Generell informasjon om SFO

Les mer om SFO-ordningen i Grimstad kommune.

Ferie-SFO

Det må søkes spesielt om SFO i skolens ferier.
På siden Skolefritidsordningen finner du oppdatert informasjon om hvor det holdes ferie-SFO. Her finner du også søknadsskjema og informasjon om søknadsfrister. 

SFO på Eide skole

Lek

I SFO legges det stor vekt på fri lek i et trygt og stimulerende miljø. Gjennom lek utvikler barnet seg på ulike måter, både motorisk, intellektuelt, språklig, sosialt og emosjonelt.

Leken er frivillig, lystbetont og indremotivert. Gjennom leken får barna mulighet til å organisere sine egne opplevelser i stadig nye sammenhenger. Gjennom leken kan barna få hjelp til å produsere nye måter å forholde seg til omgivelsene på. Barna bestemmer selv om de vil være med å leke eller ikke. Leken hjelper barna til å få verden til å henge sammen på en fornuftig måte. Gjennom leken får barna prøvd ut sine egne og andres grenser i en trygg ramme. “Det var jo bare på lek”

Det er viktig for oss på Eide SFO at barna opplever at de har fri.

Barna skal føle at vi voksne er tilstede i enhver situasjon, enten de er lei seg og trenger trøst eller om de vil dele sine tanker og opplevelser med oss. Barna skal føle at de får den oppmerksomheten som akkurat den trenger, men de skal også få leke i fred.

“Oppfostring skal gi elevene lyst på livet, mot til å gå løs på det og ønske om å bruke og utvikle videre det de lærer. Barna starter på et stort eventyr som med hell og omsorg kan vare et livsløp. Skolen må lære dem ikke å være redde, men å møte det nye med forventning og virkelyst. Den må skape trang til å ta fatt og holde fram. (Kunnskapsløftet).

Aktiviteter

Vi jobber med å sikre oss at vi kan tilby aktiviteter som passer alle barna, uansett alder, kjønn, ferdigheter og interesse.

Inne kan vi tegne, perle, lage jule – og påskepynt. Snekre, lage hytter, spille spill, bygge med lego, leke butikk. Leke skole, fargelegge, lese, lage smykker, bygge med klosser, leke med figurer og dyr. Ute kan vi sykle på SFO- sykler, tegne med kritt, leke i sandkassa, runse, spille fotball, klatre, leke “bom 50” og mye mere.

Vi leker og har aktiviteter i gymsalen.

Kulturskole og kulturarena

Vi har et tett samarbeid med Kulturarenaen og Kulturskolen slik at de barna som ønsker det kan delta innenfor kulturopplæring i forskjellige sjangere (dans, gitar, fiolin, trommer, sang etc.), og få tilrettelagt dette i SFO tiden / etter skoletid. 

Fravær

Husk å gi beskjed dersom barnet ditt ikke skal benytte SFO til avtalte tider.

Måltider på SFO

Det blir servert et enkelt måltid hver dag kl.14.00. Ca. kl 15.00 får barna frukt og grønnsaker.

Påkledning/skift

Alle barna må ha liggende et sett med skiftetøy på skolen eller evt. i sekken.
Vi er ute hver dag.

Foreldresamarbeid

Vi prøver så godt vi kan å imøtese hvert enkelt barn og familie. Vi holder ikke egne foreldrekonferanser på SFO, men samarbeider med kontaktlærerne. Skulle vi derimot se at det er behov for en samtale med dere så tar vi selvsagt kontakt. Ønsker dere en samtale med oss, er det bare å gi beskjed om det, så avtaler vi tid.

Ellers foregår mye av samarbeidet uformelt i hente- og bringesituasjoner.

Årsplan for Eide skole

Årsplan for SFO på Eide skole (PDF, 751 kB)

Rammeplan for SFO

Nasjonale rammeplan for skolefritidsordningen

Kontaktinfo

Ring SFO i åpningstiden: 47 46 01 16

Du kan sende meldinger til 
Eide skole SFO med appen Min skole - foresatt
Meldinger som gjelder for samme dag, må sendes før kl 08.15.

Åpningstider

Morgen: Kl 07.30 – 08.30.
Ettermiddag: Fra skoleslutt til kl 16.30.