Den naturlige skolesekken

Den naturlige skolesekken er en nasjonal skolesatsing fra utdanningsmyndighetene og miljømyndighetene som skal bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer. Skoler som deltar i Den naturlige skolesekken får midler, veiledning og kompetanseheving for lærere for å utvikle og gjennomføre undervisning for bærekraftig utvikling.

Eide skole deltar i Den naturlige skolesekken med prosjektet:

Grønt fotavtrykk på Eide skole

Hovedmålsetning for prosjektet

Mål for prosjektet er at alle små og store i vårt skolesamfunn skal få et enda sterkere miljø- og naturvernengasjement gjennom lokal kunnskap via definerte prosjekter og bærekraftige, miljøvennlige handlinger i skolehverdagen hver eneste dag.

Ekstern kompetanse som trekkes inn i prosjektet

  • Bioforsk ved Landvik i Grimstad
  • Grønn Vekst og HØST- verdien i avfall AS
  • Lokale bønder i vår bygd og nabobygda
  • Institutt for naturvitenskap ved Universitetet i Agder

Alle klassetrinn ved Eide skole deltar i prosjektet.

Les mer om Den naturlige skolesekken på Natursekken.no.