Eide kulturarena

Eide kulturarena er en enhet innenfor skolens organisasjon. Kulturarenaen skal stimulere til et helhetlig, rikt og variert kulturskoletilbud i Eide.

Samarbeid med kulturskolen

Gjennom samarbeid med Grimstad kulturskole er flere av deres tilbud desentralisert til Eide skole. I tillegg vil det bli etablert nye grupper i samarbeide med skolens undervisningstilbud.

Om Eide kulturarena

Eide kulturarena organiseres i en arbeidsgruppe som kan være sammensatt av representanter fra skolens elevråd, relevante lokale kulturorganisasjoner, SFO og FAU. Arbeidet koordineres og styres av Eide skoles representant, Sølvi Kleiva Ugland.

Eide kulturarena er tilknyttet organisasjonen ”Musikk i skolen” og driver virksomheten i tråd med prosjektet ”Skolen som kulturarena”.

Eide kulturarena skal bidra til å stimulere barn og ungdoms kulturelle og kunstneriske utvikling og legge til rette for elevenes egenutvikling innenfor kulturfag.

Kontaktinfo

Besøksadresse
Johan Markussens vei 90
4888 Homborsund

Postadresse
Postboks 123
4891 Grimstad

Telefon: 37 25 78 60
SFO direkte: 47 46 01 16

E-post til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?