Eide kulturarena

Eide kulturarena skal stimulere til et helhetlig, rikt og variert kulturtilbud for barn og unge i Eide og tilstreber et desentralisert kommunalt kulturskoletilbud.

Om Eide kulturarena

Eide kulturarena er en frivillig organisasjon som er registrert i Brønnøysundregisteret. Eide kulturarena sitt styre består av foreldre fra Eide skole, Eide barnehage, ungdomsskolene og representanter fra relevantete organisasjoner i bygda. Arbeidet koordineres av Sølvi Kleiva Ugland som er daglig leder i Eide kulturarena.

Lokaliteter for aktivitetene foregår på Eide skole, som også er en nær samarbeidspartner i flere kulturprosjekter for barn og unge.

Eide kulturarena skal bidra til å stimulere barn og ungdoms kulturelle og kunstneriske utvikling og legge til rette for elevenes egenutvikling innenfor kulturfag.

Kontaktinfo

Besøksadresse
Johan Markussens vei 90
4888 Homborsund

Postadresse
Postboks 123
4891 Grimstad

Telefon: 37 25 78 60
SFO direkte: 47 46 01 16

E-post til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?


Organisasjonsnummer
973 812 793