Satsingsområder ved Eide skole

Vårt primære fokus er rettet mot elevenes basisferdigheter innen matte, norsk, engelsk og IKT. Skolen har Smartboard og interaktive skjermer i alle klasserom og en-til-en iPad som ledd i vår digitale satsning.

Videre står satsingen på kulturformidling- og skaping sterkt ved skolen. Skolens omgivelser innbyr til å bruke nærmiljøet i undervisningen, både når det gjelder sjø og skog. Her vil vi spesielt nevne arbeidet med ”Eideboka”, en lokal satsing som gjennom sju år gir elevene en ekstra kompetanse på nærområdet.

Uteområdene ved skolen inneholder naturlekeplass, stor sandkasse, lekeapparater, ballbinge, fotballbane, akebakke, håndball og basketballbane, i tillegg til mye naturlig vegetasjon. Det er rike muligheter for fysisk utfoldelse i pausene.

Skoleåret 2021/2022 er satsingsområdene skolen skal jobbe etter:

  • Leseopplæring; I gang med sertifisering om å bli Dysleksivennlig skole
  • IKT - digitalt løft

Les mer om Grimstadskolens satsingsområder.