Satsingsområder ved Eide skole

Våre satsingsområder

Vårt primære fokus er rettet mot elevenes basisferdigheter innen matte, norsk, engelsk og IKT. Skolen har Smartboard (elektroniske tavler) i alle klasserom som et ledd i vår digitale satsning. Skolen har fullt fokus på It`s learning som digital læringsplattform. I tillegg har skolen dansematter. Videre står satsingen på kulturformidling- og skaping sterkt ved skolen, Skolens omgivelser innbyr til å bruke nærmiljøet i undervisningen, både i forhold til sjø og skog. Her vil vi spesielt nevne arbeidet med ”Eideboka”, en lokal satsing som gir elevene gjennom 7 år en ekstra kompetanse på nærområdet.

Uteområdene ved skolen inneholder naturlekeplass, stor sandkasse, lekeapparater, ballbinge, fotballbane, akebakke, håndball og basketballbane, i tillegg til mye naturlig vegetasjon. Det er rike muligheter for fysisk utfoldelse i pausene.

De kommunale satsingsområdene

Skoleåret 15/16 er satsingsområdene skolen skal jobbe etter:

  • Skole - hjem samarbeid
  • Tidlig intervenering
  • Leseopplæring
  • Klasseledelse

Les mer om Grimstadskolens satsingsområder.

Fant du det du lette etter?