Satsingsområder ved Eide skole

Vårt primære fokus er rettet mot elevenes leseferdigheter og leseopplæring, men også innen basisferdigheter i matte, norsk, engelsk og IKT.

Skolen har interaktive skjermer i alle klasserom og en-til-en iPad som ledd i vår digitale satsning og er i gang med å sertifiseres som Grimstads første Dysleksivennlige grunnskole.

Videre står satsingen på kulturformidling- og skaping sterkt ved skolen. Skolens omgivelser innbyr til å bruke nærmiljøet i undervisningen, både når det gjelder sjø og skog. Her vil vi spesielt nevne arbeidet med "Eideboka", en lokal satsing som gjennom sju år gir elevene en ekstra kompetanse på nærområdet.

Uteområdene ved skolen inneholder naturlekeplass, stor sandkasse, lekeapparater, ballbinge, fotballbane, akebakke, håndball- og basketballbane, i tillegg til mye naturlig vegetasjon. Det er rike muligheter for fysisk utfoldelse i pausene.

Skoleåret 2022/2023 er satsingsområdene skolen skal jobbe etter:

  • Leseopplæring; Sertifiseres som Dysleksivennlig skole
  • IKT - digitalt løft

Les mer om Grimstadskolens satsingsområder.