Basisteam ved Fevik skole

Grimstad kommunes arbeid med basisteam, innebærer at Fevik skole har sitt eget basisteam.

Målet med arbeid i basisteam

Målet for arbeid i basisteam er å gi barn og unge som har behov for tjenester fra ulike deler av kommunens hjelpetjeneste et best mulig tilbud basert på en helhetlig forståelse av situasjonen. Det er et felles ansvar å gi hjelp og støtte til utsatte barn og unge i kommunen.

Basisteamet skal arbeide forebyggende for å bidra til at bekymring for barns oppvekstsituasjon tidlig blir avdekket og nødvendige tiltak iverksatt. I møtene kan det tas opp generelle spørsmål og enkeltsaker som gjelder barn og unge i barnehage, skole og nærmiljø.

I basisteamet sitter faste representanter fra skole/barnehage, PPT, helsesykepleier og barnevern. Rektor/styrer har ansvar for innkalling, referat og møteledelse.

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 05 80
SFO direkte: 37 25 07 76

Besøksadresse
Feviktoppen 30, 4870 Fevik

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

E-post til Fevik skole

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

 
Organisasjonsnummer
974 548 801