Organisering av skoledagen

Organisering

Elevene er organisert på trinn og i grupper, og hver gruppe er knyttet til en kontaktlærer.

Skolens administrasjon er delt inn med enhetsleder/rektor, en assisterende rektor, SFO-leder og tre fagledere som har ansvar for henholdsvis 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Administrasjonen har også to sekretærer, to spesialpedagogiske rådgivere, en IKT-koordinator og en yrkes- og utdanningsrådgiver.
Personalet er organisert i tre avdelinger med hver sin fagleder.

Inndeling av skoledagen

1.–3. trinn

Mandag: 08.30–13.00
Tirsdag, torsdag og fredag: 08.30–12.45
Onsdag: 08.30–12.15

4. trinn

Mandag og tirsdag: 08.30–14.00
Onsdag: 08.30–12.15
Torsdag og fredag: 08.30–12.45
Leksehjelp mandag 14.00–15.00

5. trinn

Mandag, tirsdag og torsdag: 08.30–14.00
Onsdag: 08.30–12.15
Fredag: 08.30–13.15

6. trinn

Mandag, tirsdag og torsdag: 08.30–14.00
Onsdag: 08.30–13.15 (fysisk aktivitet fra 12.15–13.15)
Fredag: 08.30–13.00

7. trinn

Mandag, tirsdag og torsdag: 08.30–14.00
Onsdag: 08.30–13.15 (fysisk aktivitet fra 12.15–13.15)
Fredag: 08.30–13.15

8.–10. trinn

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 08.30–14.30
Onsdag: 08.30–12.15
Leksehjelp tirsdager 14.30–15.30
Leksehjelp onsdager 12.1513.15

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 05 80
SFO direkte: 37 25 07 76

Besøksadresse
Feviktoppen 30, 4870 Fevik

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

E-post til Fevik skole

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

 
Organisasjonsnummer
974 548 801