Organisering av skoledagen

Organisering

Elevene er organisert på trinn og i grupper, og hver gruppe er knyttet til en kontaktlærer.

Skolens administrasjon delt inn med enhetsleder, SFO-leder og tre fagledere som har ansvar for henholdsvis 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Administrasjonen har også to sekretærer, to spesialpedagogiske rådgivere, en IKT-koordinator og en yrkes- og utdanningsrådgiver.
Personalet er organisert i tre avdelinger med hver sin fagleder.

Inndeling av skoledagen

1. og 2. trinn

Mandag, torsdag og fredag: 08.30-12.45
Tirsdag: 08.30-14.00
Onsdag: 08.30-12.15

3. og 4. trinn

Mandag og tirsdag: 08.30-14.00
Onsdag: 08.30-12.15
Torsdag og fredag: 08.30-12.45
Leksehjelp mandag 14.00-15.00

5. trinn

Mandag, tirsdag og torsdag: 08.30-14.00
Onsdag: 08.30-12.15
Fredag: 08.30-13.00

6. trinn

Mandag, tirsdag og torsdag: 08.30-14.00
Onsdag: 08.30-12.15
Fredag: 08.30-12.45
6. trinn har fysisk aktivitet på onsdager 12.15-13.15

7. trinn

Mandag, tirsdag og torsdag: 08.30-14.00
Onsdag: 08.30-12.15
Fredag: 08.30-13.15
7. trinn har fysisk aktivitet på onsdager 12.15-13.15

8.-10. trinn

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 08.30-14.30
Onsdag: 08.30-12.15
Leksehjelp tirsdager 14.30-15.30
Leksehjelp onsdager 12.15-13.15

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 05 80
SFO direkte: 37 25 05 84

Besøksadresse
Feviktoppen 30, 4870 Fevik

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

E-post til Fevik skole

Skal du sende melding om noe sensitivt?