Organisering av skoledagen

Organisering

Elevene er organisert på trinn og i grupper. Hver gruppe er knyttet til en kontaktlærer. Undervisningsgruppa er ikke det samme som kontaktlærergruppa. Vi oppretter mindre grupper og grupper på tvers ved behov. Vi ønsker en organisering som på en god måte ivaretar et inkluderende fellesskap samtidig at den er fleksibel nok slik at vi kan gi støtte til elevene selv om de har ulike behov.

Skolens administrasjon delt inn med enhetsleder, SFO-leder og 4 avdelingsledere som har ansvar for henholdsvis 1.-4. trinn, 5.-7. trinn, 8.-10. trinn og miljøteam. Administrasjonen har også to sekretærer, en spesialpedagogisk rådgiver, en IKT-koordinator og en yrkes- og utdanningsrådgiver.
Lærerstaben er organisert i tre avdelinger med hver sin avdelingsleder. Vi tilstreber at lærerne kun skal undervise

Inndeling av skoledagen

1. og 2. trinn

Mandag, torsdag og fredag: 08.30-12.45
Tirsdag: 08.30-14.00
Onsdag: 08.30-12.15

3. og 4. trinn

Mandag og tirsdag: 08.30-14.00
Onsdag: 08.30-12.15
Torsdag og fredag: 08.30-12.45

5. og  6. trinn

Mandag, tirsdag og torsdag: 08.30-14.00
Onsdag: 08.30-12.15
Fredag: 08.30-13.00
6. trinn har fysisk aktivitet på fredager kl. 13-14

7. trinn

Mandag, tirsdag og torsdag: 08.30-14.00
Onsdag: 08.30-12.15
Fredag: 08.30-13.15
7. trinn har fysisk aktivitet på onsdager kl. 12.15-13.15

8.-10. trinn

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 08.30-14.30
Onsdag: 08.30-12.15

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 05 80
SFO direkte: 37 25 05 84

Besøksadresse
Feviktoppen 30, 4870 Fevik

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

E-post til Fevik skole

Skal du sende melding om noe sensitivt?