Skolens visjoner og verdier

Vår visjon er å være en skole med rom for mangfold

Med dette mener vi at:

  • Fevik skole er en inkluderende skole med undervisning som er tilpasset elevenes nivå.
  • Skolen ser hele eleven og legger til rette for den enkelte elevs sosiale og faglige utvikling.
  • Alle er verdifulle for fellesskapet.

Fire verdier som vi vil skal prege vår skole

Verdiene er:

  • Respekt
  • Inkludering
  • Tydelighet
  • Engasjement

Skolens utviklingsmål for skoleåret 20232024

  1. Fevik skole har som mål å hjelpe barn og unge til å skape vennskap og skape et engasjerende læringssmiljø.
  2. Fevik skole ønsker å være en skole hvor elevene føler seg trygge, og et miljø hvor de kjenner seg inkludert i fellesskapet. Vi ønsker en sterk «vi-følelse».
  3. Fevik skole har nulltoleranse mot mobbing. Vi ønsker å legge vekt på respekt for hverandre og å forebygge krenkelser, samtidig vil vi være handlingskraftige og tydelige i møte med krenkelser og mobbing.

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 05 80
SFO direkte: 37 25 07 76

Besøksadresse
Feviktoppen 30, 4870 Fevik

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

E-post til Fevik skole

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

 
Organisasjonsnummer
974 548 801