Skolens visjoner og verdier

Vår visjon er å være en skole med rom for mangfold

Med dette mener vi at:

  • Fevik skole er en inkluderende skole med undervisning som er tilpasset elevenes nivå.
  • Skolen ser hele eleven og legger til rette for den enkelte elevs sosiale og faglige utvikling.
  • Alle er verdifulle for fellesskapet.

Fire verdier som vi vil skal prege vår skole

Verdiene er:

  • Respekt
  • Inkludering
  • Tydelighet
  • Engasjement

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 05 80
SFO direkte: 37 25 05 84

Besøksadresse
Feviktoppen 30, 4870 Fevik

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

E-post til Fevik skole

Skal du sende melding om noe sensitivt?