Trivselsprogrammet

Fevik skole ble med i Trivselsprosjektet vinteren 2011. Trivselsprogrammet skal sørge for mer aktivitet og økt trygghet i friminuttene for elevene på barnetrinnet.

Hvert halvår velges det trivselselever på 4.–7. trinn. Elevene stemmer anonymt på elever som de synes utmerker seg på en positiv måte og som er mobbefrie. Trivselselevene er på "jobb" i storefri mandag til torsdag. Her legger de til rette for mange ulike aktiviteter. Mer informasjon finner du på trivselsleder.no.

Aktiv Skole 365

Elevene på ungdomstrinnet er med på Aktiv skole 365. Dette er en leder- og aktivitetsutdanning. I denne utdanningen skal elevene lære å planlegge, initiere og gjennomføre fysisk aktivitet for sine medelever. Mer informasjon finner du på Idrettsforbundets nettsider.