SFO på Fevik skole

Søke plass på SFO

Søknad om ny SFO-plass, oppsigelse eller endring av plass gjøres i Visma Flyt Skole.

Generell informasjon om SFO

Les mer om SFO-ordningen i Grimstad kommune.

Ferie-SFO

Det må søkes spesielt om SFO i skolens ferier. SFO vil sende ut en påmeldingslenke via Visma Flyt Skole i god tid før hver ferie. Det vil ikke være mulig å melde seg på ferie-SFO etter at påmeldingsfristen er utløpt.

På siden Skolefritidsordningen finner du oppdatert informasjon om hvor det holdes ferie-SFO. Her finner du også søknadsskjema og informasjon om søknadsfrister. 

SFO på Fevik skole


Sted For Omsorg!

SFO skal være et godt og trygt sted for alle. Omsorg, humor og glede, faste rutiner og felles grensesetting må til for å oppnå dette. Dette arbeider vi med kontinuerlig.


Egenaktivitet og valgmuligheter

Barna på SFO er fordelt i baser etter trinn. Vi er opptatt av at barna har medbestemmelse, og prøver å ta hensyn til barnas egne forslag og ønsker. I basene vil det vil være muligheter for ulike aktiviteter inne og ute, samt at vi benytter oss av skolens spesialrom.

Foreldresamarbeid

Ved skolestart er SFO med på skolens foreldremøte. Med unntak av foreldremøtene, blir alt av informasjon gitt via Visma Flyt Skole. SFO har laget en egen årsplan.

Fravær

Ved avvik fra barnets timeplan, må SFO ha beskjed.  Endringer gjøres i under tilstedeværelse i Visma Flyt Skole. Det er viktig at endringen er lagt inn før klokka 08.15.

Måltider på SFO

Barna får servert ett måltid i tillegg til frukt og grønt på SFO hver dag.
Barna på morgen-SFO får tilbud om frukt og grønnsaker.

Overgangen fra skole til SFO

Alle elevene blir ropt opp i klasserommet og møtes av SFO-ansatte.

Henting

Foreldre som skal hente barn på ettermiddagen må alltid gi beskjed til en voksen på basen når de henter barna. Vi kan også sende barna hjem hvis vi har fått beskjed om dette på Visma Flyt Skole.

Tøy

  • Det er viktig at barna har med utetøy til all slags vær.
  • Barna skal ha ekstra skift på skolen/SFO.
  • Vi bruker innesko på SFO.

NB: Husk at alt av tøy som barn har med bør merkes med navn.

Ordensregler

På SFO gjelder de samme reglene for orden og oppførsel som på skolen for øvrig.

Kontaktinfo

SFO: 37 25 07 76
E-post til skolen

Du kan ringe SFO i åpningstiden:
1.- 2. trinn SFO: 46 83 52 55
3.- 4. trinn SFO: 46 80 83 67

Du kan sende meldinger til 
1.- 2. trinn SFO og 3.- 4. trinn SFO med appen  Min skole - foresatt.

Åpningstider

07.30–16.30

SFO er stengt i tiden mens barna har undervisning.