SFO på Fevik skole

Søke plass på SFO

Søknad om ny SFO-plass, oppsigelse eller endring av plass gjøres i Visma Flyt Skole.

Generell informasjon om SFO

Les mer om SFO-ordningen i Grimstad kommune.

Ferie-SFO

Det må søkes spesielt om SFO i skolens ferier.
På siden Skolefritidsordningen finner du oppdatert informasjon om hvor det holdes ferie-SFO. Her finner du også søknadsskjema og informasjon om søknadsfrister. 

SFO på Fevik skole

 

Sted For Omsorg!

SFO skal være et godt og trygt sted for alle. Omsorg, humor og glede, faste rutiner og felles grensesetting må til for å oppnå dette. Dette arbeider vi med kontinuerlig.
 

Egenaktivitet og valgmuligheter

Barna på SFO er sammen uavhengig av alder og trinn. To dager i uka «flyter» barna mellom de forskjellige rommene og kan velge mellom ulike aktivitetene som er tilgjengelige. To dager i uka er barna i sine baser. En fast dag i uka, melder barna seg på aktivitetsgrupper, disse aktivitetene er ikke mulig å velge andre dager. Eksempler på aktivitetsgrupper er: sløyd, hakkespett, hobby, Express og dans.

Vi er opptatt av at barna har medbestemmelse, og prøver å ta hensyn til barnas egne forslag og ønsker.

Foreldresamarbeid

Ved skolestart er SFO med på skolens foreldremøte. Med unntak av foreldremøtene, blir alt av informasjon gitt via Visma Flyt Skole og It`s Learning. SFO har laget en egen årsplan.

Fravær

Ved avvik fra barnets timeplan, må SFO ha beskjed om via Visma Flyt Skole eller dere kan sende beskjed på SMS. Se kontaktinfo.
Det er viktig at dere sender melding før klokka 10.00. Når SFO har lest meldingen, får du en SMS-kvittering tilbake.

Måltider på SFO

Barna får servert et måltid i tillegg til frukt og grønt på SFO hver dag. Det blir servert vann og melk til alle måltider.
Barna på morgen-SFO får tilbud om frukt og grønnsaker. Med unntak i koronatider, da barna selv må ha med egen niste.

Overgangen fra skole til SFO

Alle elevene blir ropt opp i klasserommet og møtes av SFO-ansatte.

Henting

Foreldre som skal hente barn på ettermiddagen må alltid gi beskjed til en voksen på basen når de henter barna. Vi kan også sende barna hjem hvis vi har fått beskjed om dette på Visma Flyt Skole.

Tøy

Det er viktig at barna har med utetøy til all slags vær. Barna skal ha ekstra skift på skolen/SFO.
Vi bruker innsko på SFO.
NB: Husk at alt tøyet som barn har skal merkes.

Ordensregler

På SFO gjelder de samme reglene for orden og oppførsel som på skolen for øvrig.

Kontaktinfo

SFO: 37 25 05 84
E-post til skolen

Du kan ringe SFO i åpningstiden:
1.- 2. trinn SFO: 468 35 255
3.- 4. trinn SFO: 468 08 367

Du kan sende meldinger til 
1.- 2. trinn SFO og 3.- 4. trinn SFO med appen  Min skole - foresatt.

Åpningstider

07.30 - 16.30

SFO er stengt i tiden mens alle barna har undervisning.