Leksehjelp

Hvem får tilbud om leksehjelp?

Fevik skole tilbyr leksehjelp for elever på 4. trinn, 8., 9. og 10. trinn.
For elever på 4. trinn går tilbudet inn i SFO-tiden.
Elever på 6. og 7.trinn kan få tilbud om leksehjelp i Fevik kirke.

Leksehjelp er et tilbud om hjelp til skolearbeid. Det er imidlertid nødvendig å understreke at et slikt tilbud ikke er en fullverdig erstatning for den hjelp og støtte foresatte kan gi sitt barn. Det er derfor viktig at foresatte fremdeles følger opp sitt barns leksearbeid, og ser til at alle lekser er gjort.

Leselekser

Lesing er en grunnleggende ferdighet i alle fag, og leselekser blir viktige i innlæringsfasen og senere i opplæringsløpet. Det kan ikke forventes at leksehjelperen vil kunne høre samtlige elever lese i leksehjelptiden. Oppfølging av leselekser må derfor fortsatt være foresattes ansvar.

Prinsipper for leksehjelp

Fevik skole vil legge vekt på følgende prinsipper:

  • Leksehjelp er en frivillig ordning. Det er viktig at elevene er motiverte for å jobbe med lekser like etter skoletid.
  • Leksehjelp er et tilbud til alle. Det vil bli stilt krav om både arbeidsinnsats og oppførsel.
  • Det er ingen formelle krav til utdanning for de som gir leksehjelp. Normalt vil skolens miljøterapeuter og ansatte ved SFO gi leksehjelp.
  • Skolens ordensreglement gjelder i denne tiden.
  • Elever som trenger skyss har ikke rett på dette etter tiden med leksehjelp.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 05 80
SFO direkte: 37 25 05 84

E-post til Fevik skole

Besøksadresse
Feviktoppen 30, 4870 Fevik

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad