Leksehjelp på Fevik skole

Hvem får tilbud om leksehjelp?

Fevik skole tilbyr leksehjelp for elever på 3. og 4. trinn og 8.-10. trinn. 8.-10. trinn får tilbud om leksehjelp felles i et av skolens klasserom. Elever på 5.- 7. trinn kan få tilbud om leksehjelp i Fevik kirke.

Leksehjelp er et tilbud om hjelp til skolearbeid, og det er et supplement til den hjelp og støtte foresatte har ansvaret for. Det er derfor viktig at foresatte fremdeles følger opp sitt barns leksearbeid, og ser til at alle lekser er gjort.

Leselekser

Lesing er en grunnleggende ferdighet i alle fag, og leselekser blir viktige i innlæringsfasen og senere i opplæringsløpet. Det kan ikke forventes at leksehjelperen vil kunne høre samtlige elever lese i leksehjelptiden. Oppfølging av leselekser må derfor fortsatt være foresattes ansvar.

Prinsipper for leksehjelp

Fevik skole vil legge vekt på følgende prinsipper:

  • Leksehjelp er en frivillig ordning. Det er viktig at elevene er motiverte for å jobbe med lekser like etter skoletid.
  • Leksehjelp er et tilbud til alle. Det vil bli stilt krav om både arbeidsinnsats og oppførsel.
    Det vil si at det er ingen formelle krav til utdanning for de som gir leksehjelp. Normalt vil skolens miljøterapeuter og ansatte ved SFO gi leksehjelp. Les mer på nettsidene til Utdanningsdirektoratet
  • Skolens ordensreglement gjelder i denne tiden.
  • Elever som trenger skyss, har ikke rett på dette etter tiden med leksehjelp.

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 05 80
SFO direkte: 37 25 07 76

Besøksadresse
Feviktoppen 30, 4870 Fevik

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

E-post til Fevik skole

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

 
Organisasjonsnummer
974 548 801