Helsesykepleier på Fevik skole - barnetrinnet

Velkommen til skolehelsetjenesten!

Helsesykepleier er på Fevik barneskole er tilstede mandag til torsdag i skoleåret. Hun har kontor i 3.etg. Ta gjerne turen innom, send SMS/e-post eller ring om det er noe du lurer på!

Et lag rundt eleven

Fevik skole er med i forskningsprosjektet «Et lag rundt eleven» der 13 norske kommuner får en ekstra helsesykepleierressurs i en toårsperiode. Ressursen fordeles på fire skoler og retter seg mot elever på 5. til 7. trinn. Gjennom systemrettet og strukturert samhandling med lærere, skoleledere og sosialpedagogisk personale er målet at den ekstra helsesykepleierressursen skal bidra til å styrke elevenes læringsmiljø. Les mer på nettsiden Et lag rundt eleven.

Skolehelsetjenesten

Alle barn innkalles til undersøkelse hos lege og helsesykepleier på helsestasjonen før skolestart.
Les mer om helsesøstertjenesten og vaksinasjonsprogrammet.

Skolehelsetjenesten er en videreføring av helsestasjonstjenesten og har som mål å fremme elevens psykiske, fysiske og sosiale helse.

Skolehelsetjenesten har også oppfølging av enkeltelever ved behov.
Aktuelle tema: Trivsel, kost, søvn, kropp, pubertet, røyk, snus, mobbing, fritid, skole og vekst.

Helsesykepleier gir, i samarbeid med skolen, blant annet tilbud om grupper og undervisning.
Helsesykepleier samarbeider blant annet med lege, fysioterapeut, barnevern, PPT og familiesenteret

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud. Det er gratis og foreldre, elever og lærere kan ta kontakt.

Vaksiner og undersøkelser

  • 1. trinn: Helsesykepleier kontaktes ved behov
  • 2. trinn: Vaksinering, tetravac (stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt)
  • 3. trinn: Høyde og vektmåling
  • 4. trinn: Helsesykepleier kontaktes ved behov
  • 5. trinn: Undervisning om pubertet og renslighet i gruppe. Vår i 5. trinn eller høst i 6. trinn
  • 6. trinn: Vaksinering, MMR (meslinger, kusma og røde hunder)
  • 7. trinn: Vaksinering HPV for jenter og gutter

Se mer informasjon om skolehelsetjenestens tilbud.

Fysioterapi i skolen

Fysioterapitjenesten gir tilbud til barn med ulike fysiske utfordringer. Tiltakene til barn omfatter individuell fysioterapivurdering/oppfølging, gruppetilbud, bassenggrupper, veiledning og hjelpemiddelformidling.

Fysioterapeut kan delta i tverrfaglig samarbeid i form av basisteam og ansvarsgruppemøter, og tilstreber et godt samarbeid med foreldre og skolen. Fysioterapeut deltar også i arbeidet med å lage individuelle planer.

Les mer om fysioterapi for barn og unge i Grimstad kommune.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Helsesykepleier barnetrinn
Signe Nygård
Telefon 945 03 015

Åpningstider

Kontortid barnetrinnet
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag.