Helsesykepleier på Fevik skole - 7. - 10. trinn

Helsesykepleier i skolehelsetjenesten

Helsesykpleiertjenesten er et lavterskeltilbud.  Det betyr at tjenesten er gratis, at den skal være lett tilgjengelig og at det skal være kort ventetid. Helsesykepleier samarbeider også med psykiatrisk sykepleier. Dette er som en del av det helsefremmede og forebyggende arbeidet for barn og unge.

Fast program i ungdomsskolen

  • 8. trinn: Individuell samtale om fysisk og psykisk helse. Høyde og vekt.
  • 9. trinn: Seksualundervisning
  • 10. trinn: Vaksinering Boostrix polio (stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt)

"Åpen dør"

Helsesykepleier har ”åpen dør”. Du trenger altså ikke å bestille time, det er bare å stikke innom. Dersom det er det kø kan du prøve litt senere, eller sende sms slik at helsesykepleier kan ta kontakt når hun blir ledig. Du kan også ringe og bestille time om du ønsker det. Du kan også ta kontakt via foreldre/venner, rådgiver, lærer eller andre.

Du får lapp med hensyn til gyldig fravær.

Hva kan jeg snakke med helsesykepleier om?

Stikkord for aktuelle tema kan være: Trivsel, mat/spiseproblemer, søvn, prevensjon, seksualitet, spørsmål rundt graviditet, identitet, konflikter, hjemmesituasjon, selvfølelse/selvtillit, venner, ensomhet, selvskading, rus m.m.

Alene eller sammen med en venn

Du kan selv velge om du vil komme alene eller sammen med en venn.
Vil du/dere ha informasjon om samtalegrupper med ulike temaer så kom innom kontoret for mer informasjon.

I samarbeid med helsesykepleier på Grimstad ungdomsskole og psykiatrisk sykepleier er det også tilbud om  SMIL-gruppe for ungdom som har foreldre som strever på grunn av psykisk sykdom og/eller rus. Dette tilbudet er etter skoletid.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud. Det er gratis for elever, foreldre og lærere å ta kontakt. Helsesykepleier har taushetsplikt.

Velkommen innom!

Kontaktinfo

Helsesykepleier 7.- 10. trinn
Siw Lene Mosand Kristensen
Mobil 913 99 807