Helsesykepleier på Fevik skole - 1. - 6. trinn

Helsesykepleier i skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en videreføring av helsestasjonstjenesten og har som mål å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse. Helsesykepleiere i barneskolen har et fast program som følges i løpet av skoleåret, samt oppfølging av enkeltelever ved behov. Vi har undervisning og samtalegrupper for å fremme fysisk og psykisk helse hos elevene. Vi samarbeider med lærere, leger, fysioterapeuter, barnevern, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Familiesenteret m. fl.

Fast program i barneskolen

  • 1. trinn: Førstetrinnsamtale (på helsestasjonen på Dømmesmoen) og undervisning om kropp og grense
  • 2. trinn: Vaksinering, Tetravac (stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt)
  • 3. trinn: Høyde og vektmåling. Undervisning kost og aktivitet sammen med fysioterapeut
  • 4. trinn: Helsesykepleier kontaktes ved behov
  • 5. trinn: Undervisning om pubertet
  • 6. trinn: Vaksinering, MMR (meslinger, kusma og røde hunder)

 

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud. Det er gratis for elever, foreldre og lærere å ta kontakt.
Velkommen innom!

Se mer informasjon om skolehelsetjenestens tilbud.

Fysioterapi i skolen

Fysioterapitjenesten gir tilbud til barn med ulike fysiske utfordringer. Tiltakene til barn omfatter individuell fysioterapivurdering/oppfølging, gruppetilbud, bassenggrupper, veiledning og hjelpemiddelformidling.

Fysioterapeut kan delta i tverrfaglig samarbeid i form av basisteam og ansvarsgruppemøter, og tilstreber et godt samarbeid med foreldre og skolen. Fysioterapeut deltar også i arbeidet med å lage individuelle planer.

Les mer om fysioterapi for barn og unge i Grimstad kommune.

Kontaktinfo

Helsesykepleier 1.-6. trinn:
Ingeborg Repstad Aamodt
Mobil  945 27 914

Åpningstider

Kontortid barnetrinnet
Mandag- torsdag, og fredag frem til kl. 11