Helsesykepleier på Fevik skole - 7. - 10. trinn

Helsesykepleier i skolehelsetjenesten

Helsesykpleiertjenesten er et lavterskeltilbud.  Det betyr at tjenesten er gratis, at den skal være lett tilgjengelig og at det skal være kort ventetid. Helsesykepleier samarbeider også med psykiatrisk sykepleier. Dette er som en del av det helsefremmede og forebyggende arbeidet for barn og unge.

Fast program i ungdomsskolen

  • 7. trinn: Vaksinering, HPV- to doser (forebygge kreft forårsaket av HPV-viruset).
  • 8. trinn: Individuell samtale om fysisk og psykisk helse. Høyde og vekt.
  • 9. trinn: Seksualundervisning
  • 10. trinn: Vaksinering Boostrix polio (stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt)

"Åpen dør"

Helsesykepleier har” åpen dør”. Du trenger altså ikke å bestille time, det er bare å stikke innom. Dersom det er det kø kan du prøve litt senere, eller sende sms slik at helsesykepleier kan ta kontakt når hun blir ledig. Du kan ringe og bestille time selv, om du ønsker det. Du kan også ta kontakt via foreldre/venner, rådgiver, lærer eller andre.

Hva kan jeg snakke med helsesykepleier om?

Stikkord for aktuelle tema kan være: Trivsel, mat/spiseproblemer, søvn, prevensjon, seksualitet, spørsmål rundt graviditet, identitet, konflikter, hjemmesituasjon, selvfølelse/selvtillit, venner, ensomhet, selvskading, rus m.m..

Alene eller sammen med en venn

Du kan selv velge om du vil komme alene eller sammen med en venn.
Vil du/dere ha informasjon om samtalegrupper med ulike temaer så kom innom kontoret for mer informasjon.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud. Det er gratis for elever, foreldre og lærere å ta kontakt.

Velkommen innom!

Kontaktinfo

Helsesykepleier 7.- 10. trinn
Cathrine Engemyr Eide
Mobil  902 30 756

Åpningstider

Kontortid ungdomstrinnet
Tilstede mandag- fredag