Nyheter fra Fjære barneskole

"Et lag rundt eleven" - økt helsesykepleierressurs i skolen

I forskningsprosjektet "Et lag rundt eleven" får 15 norske kommuner en ekstra helsesykepleierressurs i en toårsperiode. Fjære barneskole er en av skolene som får en slik ressurs som retter seg mot elever på 5. til 7. trinn. 

Gjennom systemrettet og strukturert samhandling med lærere, skoleledere og sosialpedagogisk personale skal den ekstra helsesøsterressursen bidra til å styrke elevenes læringsmiljø