"Et lag rundt eleven" - økt helsesøsterressurs i skolen

I forskningsprosjektet "Et lag rundt eleven" får 15 norske kommuner en ekstra helsesøsterressurs i en toårsperiode. Fjære barneskole er en av skolene som får en slik ressurs som retter seg mot elever på 5. til 7. trinn. .

Gjennom systemrettet og strukturert samhandling med lærere, skoleledere og sosialpedagogisk personale skal den ekstra helsesøsterressursen bidra til å styrke elevenes læringsmiljø