Om Fjære barneskole

Fjære barneskole har i dag 284 elever fra 1.-7. trinn.  De fleste elevene på 1.-4. trinn deltar i skolens SFO.

Skolen har totalt 44 ansatte, fordelt på 22 lærerårsverk og 10 årsverk for miljøarbeidere i skole og SFO.

Paviljong 1 er base for 1.- 2. trinn i SFO og skole.
Paviljong 2 er base for 7. trinn.
Hovedbygget er base for 5.- 6. trinn og administrasjonen.
Underetasjen på  tidligere Fjære ungdomsskole er base for 3.- 4. trinn i SFO og skole

Kontaktinformasjon og oversikt over ansatte.

Kontaktinfo

Besøksadresse
Bringsværveien 7, 4885 Grimstad

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

Telefon: 37 25 05 50
SFO 1. - 2.trinn: telefon 90 28 67 53
SFO 3. - 4.trinn: telefon 90 47 18 70

E-post til Fjære barneskole

Skal du sende melding om noe sensitivt?