Om Fjære barneskole

Fjære barneskole har 282 elever fordelt på 1. til 7. trinn.

Skolen har 43 ansatte, fordelt på 21 lærerårsverk og 9 årsverk for miljøarbeidere i skole og SFO. 

1.–7. trinn  er nå lokalisert i tidligere Fjære ungdomsskoles lokaler. SFO har base i 1. etasje. 

Kontaktinformasjon og oversikt over ansatte.

Kontaktinfo

Besøksadresse
Bringsværveien 7, 4885 Grimstad

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

Telefon: 37 25 05 50
SFO 1. - 2.trinn: telefon 90 28 67 53
SFO 3. - 4.trinn: telefon 90 47 18 70

E-post til Fjære barneskole

Skal du sende melding om noe sensitivt?