Om Fjære barneskole

Fjære barneskole har i dag ca 280 elever fra 1. - 7. trinn.  De fleste elevene på 1. - 4. trinn deltar i skolens SFO.

Skolen har totalt ansatt 52 personer, fordelt på 27 lærerårsverk og 12 årsverk for miljøarbeidere i skole og SFO.

Vi har 2 paviljonger.  Paviljong 1 har fire klasserom og er base for 3.-4. trinn SFO.
Paviljong 2 er opprinnelig en gammel gymsal, men er omgjort til klasserom for ett klassetrinn. 

I tillegg disponerer vi en fløy i underetasjen på Fjære ungdomsskole. Dette er basen for 1. og 2. trinn på SFO.

Skolen ble delvis renovert i 2011 med nye ventilasjonsanlegg, vasker i alle klasserom, samt at fire små klasserom ble omgjort til tre store klasserom.

Kontaktinformasjon og oversikt over ansatte.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Besøksadresse
Bringsværveien 7, 4885 Grimstad

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

Telefon: 37 25 05 50
SFO 1. - 2.trinn: telefon 902 86 753
SFO 3. - 4.trinn: telefon 904 71 870

E-post til Fjære barneskole