Om Fjære barneskole

Fjære barneskole har i dag 283 elever fra 1. - 7. trinn.  De fleste elevene på 1. - 4. trinn deltar i skolens SFO.

Skolen har totalt ansatt 52 personer, fordelt på 27 lærerårsverk og 12 årsverk for miljøarbeidere i skole og SFO.

Vi har 2 paviljonger.  Paviljong 1 benyttes av 5A og 3. trinn, og er base for 3.-4. trinn SFO.
Paviljong 2 er opprinnelig en gammel gymsal, men er omgjort til klasserom for ett klassetrinn. 7.trinn bruker denne dette skoleåret.

I tillegg disponerer vi en fløy i underetasjen på Fjære ungdomsskole. 1. og 2. trinn holder til der. Dette er basen for de samme trinnene på SFO.

Skolen ble delvis renovert i 2011 med nye ventilasjonsanlegg, vasker i alle klasserom, samt at 4 små klasserom ble omgjort til 3 store klasserom.

Skolen har fremdeles stort behov for renovering, da vi mangler funksjonelle rom for kunst- og håndverk, musikkrom, grupperom, lagerrom til undervisningsmateriell og utstyr, og arbeidsplasser for lærerne..

Kontaktinformasjon og oversikt over ansatte.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Besøksadresse
Bringsværveien 7, 4885 Grimstad

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

Telefon: 37 25 05 50
SFO 1. - 2.trinn: telefon 902 86 753
SFO 3. - 4.trinn: telefon 904 71 870

Sende SMS til SFO-basene:
(via Visma Flyt Skole)
Send melding til: 19123 02992 0050
(dette nr kan du ikke ringe til)

E-post til Fjære barneskole