Skolebibliotek på Fjære barneskole

Skolebiblioteket på Fjære barneskole er stort og trivelig, med grønne planter, bilder, og små utstillinger.

Søk etter bøker

Her kan du søke etter bøker i skolebiblioteket vårt:

Søk i skolebiblioteket


Åpningstider

Biblioteket er åpent hele dagen, selv om det ikke er bemanning i mer enn 4 timer. Elevene kan låne og levere bøker eller arbeide på biblioteket innenfor alle skolens timer.  De kan låne bøker så ofte de ønsker.

Vi ønsker et levende skolebibliotek

De tanker en skole gjør seg om sitt bibliotek, er en målestokk for hva skolen mener med sin undervisning.
En skole som betrakter undervisning som noe den gjør for elevene, vil ha et lite, ubrukt bibliotek -   godt beskyttet med mange klassesett.
En skole som mener at undervisning er noe elevene skal være en aktiv part i, vil ofte ha et stort, levende og virksomt bibliotek, hvor elevene ferdes fritt og naturlig,  mens de lærer av det de leser og av hverandre.
(Harald Howe)

Alle elevene har egne iPader, og kan bruke den til å søke opp og finne bøker fra skolebiblioteket. 

Utlån og innlevering

Elevene ordner selv med låning og innlevering av bøker.
Vi benytter Mikromarc bibliotek-system og har selvbetjent utlån på en egen utlånsmaskin.
Elevene registrerer også sitt lån av lærebøker på biblioteket.

Hver elev har eget lånekort som oppbevares i klasserommet.
Vi har stor tillit til at elevene følger de reglene vi har på biblioteket.

Læringsmateriell

På biblioteket kan elevene låne:

  • Skjønnlitteratur for barn og ungdom
  • Faglitteratur
  • Bildebøker
  • Lettlestbøker
  • Lydbøker 

På biblioteket kan elevene jobbe med

  • Leksikon og oppslagsverk
  • Faktabøker

Videosamlingen vår er også registrert, og under oppbygging.

Alt på hjul

Alle hyller er på hjul, så rommet kan raskt ryddes og brukes til fellessamlinger for flere klasser.

Vi ønsker oss flere bøker, både faglitteratur og skjønnlitteratur, tegneserier, engelske bøker, filmer og vi utvider jevnt og sikkert læremiddelsamlingen vår.

"Där undervisningen följer skolplanen, där finns bra skolbibliotek."
(Sitat av Louise Limberg)


De fleste læremidlene på biblioteket er katalogisert. Alt som er katalogisert kan søkes på av elever og lærere, fra alle skolens maskiner som står i nettverket. Du kan også søke fra din maskin hjemme.

Kontaktinfo

Ansvarlig for skolebiblioteket
Trude Jacobsen