Skoledagen, skoleskyss og leksetid

Skoledagen

1. trinn
Mandag, tirsdag og fredag: 08.30 – 12.45
Onsdag: 08.30 – 11.15
Torsdag: 08.30 – 14.00

2. - 4. trinn
Mandag og fredag: 08.30 – 12.45
Onsdag: 08.30 – 11.15
Tirsdag og torsdag: 08.30 – 14.00

6. trinn
Mandag – fredag: 08.30 – 14.00

5. og 7. trinn
Mandag: 08.30 – 12.45
Tirsdag – fredag: 08.30 – 14.00

Busstider

Mandag: 12.55  og 14.10
Tirsdag: 14.10
Onsdag: 11.25 og 14.10
Torsdag: 14.10
Fredag: 12.55 og 14.10

Leksetid

Mandager

 • 13.00 – 14.00: 3., 4. og 5. trinn
 • 14.00 – 15.00: 6. trinn

Onsdager

 • 11.45 – 12.45: 3. og 4. trinn
 • 14.00 – 15.00: 5. og 6. trinn

Informasjon til foresatte

Det tilbys leksetid for 3. – 6. trinn. Påmeldingsskjema og informasjon om leksetid sendes ut til foresatt gjennom Visma Flyt Skole.

Leksetid er et tilbud om hjelp til skolearbeid. Det er imidlertid nødvendig å understreke at et slikt tilbud ikke er en fullverdig erstatning for den hjelp og støtte foresatte kan gi sitt barn. Det er derfor viktig at foresatte fremdeles følger opp sitt barns leksearbeid, og også ser til at alle lekser er gjort.

Lesing er en grunnleggende ferdighet i alle fag, og leselekser blir viktige i innlæringsfasen og senere i opplæringsløpet. Det kan ikke forventes at leksehjelperen vil kunne høre samtlige elever lese i leksehjelptiden. Oppfølging av leselekse må derfor fortsatt være foresattes ansvar.

For Fjære barneskole ligger følgende prinsipper til grunn:

 • Leksetid er en frivillig ordning, og det er viktig at elevene er motiverte for å jobbe med lekser like etter skoletid.
 • Det vil bli stilt krav om både arbeidsinnsats og oppførsel.
 • Det er ingen formelle krav til utdanning for leksehjelpere. Normalt vil skolens miljøarbeidere og ansatte ved SFO være leksehjelpere.
 • Det kreves skriftlig påmelding.
 • Skolens ordensregler gjelder i denne tiden.
 • Elever som trenger skyss har ikke rett på dette etter tiden med leksetid.
 • Benyttes ikke tilbudet en eller flere dager, skal dette meldes skriftlig.