Skoledagen, skoleskyss og leksetid

Skoledagen

1. trinn
Mandag, tirsdag og fredag: kl. 08.30 – 12.45
Onsdag: kl. 08.30 – 11.15
Torsdag: kl. 08.30 – 14.00

2. - 4. trinn
Mandag og fredag: kl. 08.30 – 12.45
Onsdag: kl. 08.30 – 11.15
Tirsdag og torsdag: kl. 08.30 – 14.00

6. trinn
Mandag – fredag: kl. 08.30 – 14.00

5. og 7. trinn
Mandag: kl. 08.30 – 12.45
Tirsdag – fredag: kl. 14.00

Busstider

Mandag: 12.55  og 14.10
Tirsdag: kl. 14.10
Onsdag: kl. 11.25 og kl. 14.10
Torsdag: kl. 14.10
Fredag: kl. 12.55 og 14.10

Leksetid

Åtte timer leksetid (totalt) pr. uke  Påmeldingsskjema og informasjon om leksehjelpen sendes ut til foresatt gjennom Visma Flyt Skole.
Påmelding etter frist kan sendes til postmottak.fjaere.barneskole@grimstad.kommune.no.

Mandager

  • 3., 4. og 5. trinn: kl. 13 – 14
  • 6. trinn: kl. 14 – 15

Onsdager

  • 3. trinn: kl 11.45 – 12.45
  • 5. trinn: kl 14 – 15