Helsesykepleier på Fjære barneskole

Helsesykepleier i skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en videreføring av helsestasjonstjenesten og har som mål å fremme elevenes psykiske, fysiske og sosiale helse. Vi har et fast program vi følger i løpet av skoleåret, samt oppfølging av enkeltelever ved behov og har samtalegrupper for å fremme fysisk og psykisk helse. Vi samarbeider med lærere, leger, fysioterapeuter, barnevern, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Familiesenteret med flere.

Fast program i barneskolen

 • 1. trinn: 1.-trinn samtale (tidligere skolestartundersøkelsen). Starter høsten 2019. 
  Undervisning kropp og grenser
 • 2. trinn: Vaksinering, Tetravac (stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt)
 • 3. trinn: Høyde og vektmåling. Undervisning kost og aktivitet sammen med fysioterapeut
 • 4. trinn: Helsesykepleier kontaktes ved behov
 • 5. trinn: Undervisning om pubertet
 • 6. trinn: Vaksinering, MMR (meslinger, kusma og røde hunder)
 • 7. trinn: Vaksinering, HPV- to doser (forebygge kreft forårsaket av HPV viruset) og undervisning om pubertet. 

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud. Det er gratis for elever, foreldre og lærere å ta kontakt.
Velkommen innom!

Se mer informasjon om skolehelsetjenestens tilbud.

Fysioterapi i skolen

Fysioterapitjenesten gir tilbud til barn med ulike fysiske vansker/utfordringer.
Tiltakene til barn omfatter individuell fysioterapivurdering/oppfølging, gruppetilbud, bassenggrupper, veiledning og hjelpemiddelformidling.

Fysioterapeut kan delta i tverrfaglig samarbeid i form av basisteam og ansvarsgruppemøter, og tilstreber et godt samarbeid med foreldre og skolen. Fysioterapeut deltar også i arbeidet med å lage individuelle planer.
 

Kontaktinfo

Helsesykepleier 
Lena Elisabeth Gundersen
Telefon: 94 50 30 14

NB! Ikke skriv sensitiv eller fortrolig informasjon i e-post. Ta heller en telefon!

Åpningstider

Kontortid på skolen:.

 • I partallsuker: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 
 • I oddetallsuker: mandag, onsdag, torsdag og fredag.