Helsesøster på Fjære barneskole

Helsesøster har fast kontortid på skolen hver uke, og elevene er velkomne til samtale!

Skolehelsetjenesten

Alle barn innkalles til undersøkelse hos lege og helsesøster på helsestasjonen før skolestart.
Les mer om helsesøstertjenesten og vaksinasjonsprogrammet.

Skolehelsetjenesten er en videreføring av helsestasjonstjenesten og har som mål å fremme elevens psykiske, fysiske og sosiale helse.

Skolehelsetjenesten har også oppfølging av enkeltelever ved behov. Aktuelle tema: Trivsel, kost, søvn, pubertet, røyk/snus, mobbing, fritid, skole og vekst.

Helsesøster gir i samarbeid med skolen blant annet tilbud om grupper.
Helsesøster samarbeider med lege, fysioterapeut, barnevern, PPT og familiesenteret

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud. Det er gratis og foreldre, elever og lærere kan ta kontakt.

Se mer informasjon om skolehelsetjenestens tilbud.

Fysioterapi i skolen

Fysioterapitjenesten gir tilbud til barn med ulike fysiske vansker/utfordringer.
Tiltakene til barn omfatter individuell fysioterapivurdering/oppfølging, gruppetilbud, bassenggrupper, veiledning og hjelpemiddelformidling.

Fysioterapeut kan delta i tverrfaglig samarbeid i form av basisteam og ansvarsgruppemøter, og tilstreber et godt samarbeid med foreldre og skolen. Fysioterapeut deltar også i arbeidet med å lage individuelle planer.
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Helsesøster
Johanna Alvestad
Telefon 945 03 014
 

Åpningstider

Kontortid på skolen:
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.