Trafikkavvikling

Viktig melding til alle som leverer og henter barna på skolen.

Alle som skal levere eller hente barn, skal bruke av- og påstigningssonen mellom den gamle barneskolen og den midlertidig barneskolen (tidl. Fjære ungdomsskole).  Snuplassen på nedre plan er ment for busser.

Ved bruk av av- og påstigningssonen på øvre plan er det viktig å ta runden inn på parkeringsplassen slik at du stopper i riktig kjøreretning. Se tegningen under. Dersom sonen er full, må du parkere på parkeringsplassen.

Ved å følge disse enkle reglene, bidrar du til en smidigere og bedre trafikkavvikling for alle, og du er med på å øke trafikksikkerheten i skoleområdet og gi elevene på skolen en sikrere skolevei.

For øvrig oppfordrer vi alle til å kjøre forsiktig og vise aktsomhet ved kjøring i skoleområdet og gjennom parkeringsplassen.

(Klikk på bildet for å se det i større format)

Kart over trafikkavvikling Fjære barneskole - Klikk for stort bildeKart over trafikkavvikling Fjære barneskole