SFO på Fjære barneskole

SFO på Fjære barneskole har ca. 110 barn og 14 ansatte. Vi er delt i to baser. 1. og 2. trinn holder til i paviljong 1, mens 3. og 4. trinn holder til i kjellerlokaler på ungdomsskolen.

Vi ønsker at SFO skal være et godt og trygt sted å være for alle. Humor og glede, faste rutiner og felles grensesetting ser vi på som viktig for å oppnå dette.

Hver onsdag har vi aktivitetsdag med ulike aktiviteter i grupper, som blant annet svømming, kokkelering, hobby, fotball, dans og ellers andre aktiviteter. Ønsker fra barna er viktig når vi legger opp gruppene.
4. klasse har sin egen 4. klasseklubb med eget program.

Søke plass på SFO

Søknad om ny SFO-plass, oppsigelse eller endring av plass gjøres i  Visma Flyt Skole.

Ferie-SFO

I forkant av feriene blir det sendt ut påmeldingsskjema i Visma. Det må søkes spesielt om SFO i skolens ferier.

På siden Skolefritidsordningen finner du oppdatert informasjon om hvor det holdes ferie-SFO. Her finner du også søknadsskjema og informasjon om søknadsfrister. 

Årsplan

Årsplan for SFO på Fjære barneskole (PDF, 2 MB)

Generell informasjon om SFO

Mer informasjon om skolefritidsordningen i Grimstad kommune.

Kontaktinfo

SFO-leder: Steven G. Norum
Telefon 37 25 05 68

Du kan sende meldinger til Lillebasen og Storebasen med appen Min skole - foresatt.

Du kan ringe til SFO-basene i åpningstiden:
SFO 1.-2.trinn (Lillebasen): telefon 902 86 753
SFO 3.-4.trinn (Storebasen): telefon 904 71 870

Åpningstider

Fjære barneskole SFO

Morgen: kl 07.30-08.30 (Paviljong 1)
Ettermiddag: Etter skoleslutt  – 16.30