Sosial kompetanse

Ved Fjære barneskole skal alle elever ha det trygt og godt. Som en del av arbeidet med å skape og vedlikeholde et godt og trygt skolemiljø, gjennomfører alle klasser ved skolen "klassens time" 60 minutter hver uke.

Innholdet i disse timene finner du i den sosial læreplanen for hvert trinn. «Ukas fokus» er en rød tråd gjennom samtlige av de sosiale læreplanene.

Kontaktinfo

Besøksadresse
Bringsværveien 7, 4885 Grimstad

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

Telefon: 37 25 05 50
SFO 1. - 2.trinn: telefon 90 28 67 53
SFO 3. - 4.trinn: telefon 90 47 18 70

E-post til Fjære barneskole

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

 
Organisasjonsnummer: 
974 548 844