Satsingsområder ved Fjære barneskole

Felles satsingsområder for skolene i Grimstad

Les om Grimstadskolens mål og satsingsområder, hentet fra kommunedelplanen for skolesektoren.

Skolens egne satsingsområder

Fjære barneskole satser dette året spesielt på matematikkfaget.

Fra nyttår er vi også med i prosjektet "Traumebevisst omsorg og hjelp - Trygghet, gode relasjoner, affekter og affektregulering".