Satsingsområder ved Fjære barneskole

Felles satsingsområder for skolene i Grimstad

Les om Grimstadskolens mål og satsingsområder, hentet fra kommunedelplanen for skolesektoren.

Skolens egne satsingsområder

Fjære barneskole skal skoleåret 2023-2024 jobbe med å bli sertifisert som dysleksivennlig skole.