Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Representanter for FAU

Skoleåret 2018-2019

Leder: Helge Bjerkholt
Nestleder:
SU: Helge Bjerkholt og Anne Gerd Thorsen

8.trinn: Silje Stalleland og Lisbeth Elinor Lund
9a: Helge Bjerkholt og Gro Martinsen
9b: Anne Berit Tønnesøl og Esben Hamsun Rustad
10a: Anne Gerd Thorsen og Øyvind Evensen
10b: Lise Grefstad og Bergling Fjola Smaradottir

Referater fra møter i FAU

Fra hver klasse velges det klassekontakt som sitter i FAU

 • 8.-klasser: Det velges en klassekontakt som sitter i FAU og en vara.
  Klassekontakt og vara blir med på FAU-møte i februar og mai.
 • 9.-klasser: Det velges ny vara, varaen fra 8. blir klassekontakt og sitter i FAU.
  Klassekontakt og vara stiller på møte i februar og mai.
 • 10.-klasser: Det velges ny vara, varaen fra 9. blir klassekontakt og sitter FAU.
  Klassekontakt og vara stiller på møte i februar og mai.

Årshjul – FAU-møter

September

 • Informasjon om skolen
 • Valg av FAU-leder, nestleder, sekretær
 • Eventuelt

Oktober/november

 • Informasjon fra skolen
 • KFU
 • Eventuelt

Februar

 • Rektor informerer om budsjett
 • KFU
 • Eventuelt

April/mai

 • Informasjon fra skolen
 • KFU
 • Eventuelt
Fant du det du lette etter?