Fysioterapi i skolen

Målet med tilbudet er å bedre barnets funksjonsnivå slik at barnet kan ta i bruk sine ressurser og ta ut sitt potensiale. Vi er en del av skolehelsetjenesten og har tett samarbeid med helsesykepleier. I skolen jobber vi primært med forebyggende og helsefremmende oppgaver, men tilbudet kan også omfatte individuell fysioterapivurdering/oppfølging, gruppetilbud, bassenggrupper, veiledning og hjelpemiddelformidling.

Fysioterapeuten kan delta i tverrfaglig samarbeid i form av basisteam og ansvarsgruppemøter, og samarbeider med foresatte og skolen.

Se mer informasjon om fysioterapi for barn og unge.

Hvordan kommer jeg i kontakt med fysioterapeut?

Foresatte eller skolen må kontakte fysioterapitjenesten ved behov for fysioterapi.

Du kan henvende deg direkte til fysioterapiavdelingen eller via skolens helsesykepleier:
Fagpersoner i og utenfor kommunen oppfordres til å bruke kommunens henvisningsskjema (PDF, 266 kB).

Kontaktinfo

Fysio-  og ergoterapiavdelingen
Avdelingsleder Elin Høyland
Telefon: 37 25 03 00
E-post: barnefysioterapi@grimstad.kommune.no

Skal du sende melding om noe sensitivt?