Fysioterapi i skolen

Fysioterapitjenesten gir tilbud til barn med ulike fysiske vansker/utfordringer.

Tiltakene til barn omfatter individuell fysioterapivurdering/oppfølging, gruppetilbud, bassenggrupper, veiledning og hjelpemiddelformidling.

Fysioterapeut kan delta i tverrfaglig samarbeid i form av basisteam og ansvarsgruppemøter, og tilstreber et godt samarbeid med foreldre og skolen. Fysioterapeut deltar også i arbeidet med å lage individuelle planer.

Hvordan kommer jeg i kontakt med fysioterapeut?

Foresatte eller skolen må kontakte fysioterapitjenesten ved behov for fysioterapi.

Se mer informasjon om fysioterapi for barn og unge.

Fant du det du lette etter?