Helsesykepleier på Fjære ungdomsskole

Helsesykepleiertjenesten er et lavterskeltilbud, det betyr at det er gratis, at det skal være lett tilgjengelig og at det skal være kort ventetid.

"Åpen dør"

Helsesykepleier har ”åpen dør”. Du trenger altså ikke å bestille time, det er bare å stikke innom. Er det kø, kan du prøve litt senere, eller sende sms slik at jeg kan ta kontakt når jeg blir ledig. Du kan også ringe og bestille time om du ønsker det. Du kan også ta kontakt via foreldre/venner, rådgiver, lærer eller andre.

Du får lapp med hensyn til gyldig fravær.

Hva kan jeg snakke med helsesykepleier om?

Helsesykepleier jobber med helse, psykisk og fysisk.
Stikkord for aktuelle tema kan være: Trivsel, mat/spiseproblemer, søvn, prevensjon, seksualitet, spørsmål rundt graviditet, identitet, konflikter, hjemmesituasjon, selvfølelse/selvtillit, venner, ensomhet, selvskading, rus osv osv..

Alene eller sammen med en venn...

Du kan selv velge om du vil komme alene eller sammen med en venn.
Vil du/dere ha informasjon i grupper om ulike temaer så kan vi også avtale det.

I samarbeid med helsesykepleier på Grimstad ungdomsskole og psykiatrisk sykepleier er det også tilbud om SMIL-gruppe for ungdom som har foreldre som strever på grunn av psykisk sykdom, og eller rus. (dette tilbudet er etter skoletid).

Foreldre/foresatte, lærere og andre er også velkommen til å ta kontakt omkring bekymring og behov knyttet til eleven.

Av og til kan det være godt å snakke med noen.
Helsesykepleier har taushetsplikt.

Velkommen innom!
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Helsesykepleier
Marie Grorud
Telefon 948 26 233

Åpningstider

Kontortid på skolen:
Hver onsdag.