Valgfag

Vi tilbyr følgende valgfag for skoleåret 2019/2020:

  • Natur, miljø og friluftsliv
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Trafikk
  • Programmering

Vi har valgfag to timer i uka. Hele skolen har valgfag i 6. og 7. time på onsdager, det betyr at gruppene er på tvers av trinnene.