Om Frivoll skole

Velkommen til Frivoll skole!

Frivoll skole er en 1-7 skole med cirka 170 elever.
Det er en klasse per trinn. Skolen er delt i team; 1. - 4. og 5. - 7.

  • 1.- 4. klasse holder til i paviljong "Regnbuen", som ble bygd i 2001
  • 5. - 7. klasse holder til på "Nordlys", mellombygget, som er fra 1960-tallet
  • "Nordlys" gamlebygning er fra siste halvdel av 1800-tallet og er administrasjonsavdeling
  • Vi har også "Melkeveien" som er  en brakkebygning med blant annet tekstilrom og grupperom for 1.- 7. klasse.

Frivoll skole er praksisskole/partnerskole for lærerutdanningen ved Universitetet i Agder (UiA).
Skolen har skolefritidsordning (SFO), som er organisert som egen avdeling/team.

Skolen ligger i nær tilknytning til flotte friområder (blant annet Dømmesmoen) og Grimstad sentrum.

Skoledagen

Skoledagen er delt inn på følgende måte:

  • 08.30-10.00: Undervisning
  • 10.00-10.30: Pause
  • 10.30-12.00: Undervisning
  • 12.00-12.30: Pause
  • 12.30-14.00: Undervisning

Leksehjelp

Skolen gir tilbud om leksehjelp til utvalgte klassetrinn, totalt fire timer i uken.

Kontaktinformasjon og oversikt over ansatte. 

Kontaktinfo

Besøksadresse

Opplandsveien 65, 4877 Grimstad

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

Telefon: 37 25 06 91
SFO direkte: 37 25 06 95
SFO mobil: 90 14 80 59
 
E-post:

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 
 
Organisasjonsnummer: 
974 548 798