Om Frivoll skole

Velkommen til Frivoll skole!

Frivoll skole er en 1-7 skole med  ca 150 elever.
Det er en klasse per trinn. Skolen er delt i team; 1-4 og 5-7.

  • 1.- 4.kl. holder til i paviljong ”Regnbuen” som er bygd i 2001
  • 5.-7.kl. holder til på ”Nordlys” mellombygget som er fra 1960-tallet
  • ”Nordlys” gamlebygning er fra siste halvdel av 1800-tallet og er administrasjonsavdeling
  • Vi har også ”Melkeveien” som er  en brakkebygning med blant annet tekstilrom, og grupperom for 1.- 7.kl.

Frivoll skole er praksisskole/partnerskole for lærerutdanningen ved UiA.
Skolen har skolefritidsordning (SFO), som er organisert som egen avdeling/team.

Skolen ligger i nær tilknytning til flotte friområder (blant annet Dømmesmoen) og Grimstad sentrum.

Skoledagen

Skoledagen er delt inn på følgende måte:

  • 08:30-10:00: Undervisning
  • 10:00-10:30: Pause
  • 10:30-12:00: Undervisning
  • 12:00-12:30: Pause
  • 12:30-14:00: Undervisning

Leksehjelp

Skolen gir tilbud om leksehjelp til utvalgte klassetrinn, totalt fire timer i uken.

Kontaktinformasjon og oversikt over ansatte. 

Kontaktinfo

Besøksadresse
Opplandsveien 65, 4877 Grimstad
 
Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad
 
Telefon: 37 25 06 91
SFO direkte: 37 25 06 95
SFO mobil: 90 14 80 59
 
E-post:

Skal du sende melding om noe sensitivt?