Skolebibliotek

Frivoll skole har eget mediatek/skolebibliotek som alle klassene har tilgang til.
Skolen har en bibliotekansvarlig. Kontakt kontoret for mer informasjon.

Gjennom systemet Micromarc kan du søke opp bøker i skolens bibliotek:
Web-søk i biblioteket