Helsesykepleier på Frivoll skole

Helsesykepleier i skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en videreføring av helsestasjonstjenesten, og har som mål å fremme elevenes psykiske, fysiske og sosiale helse. Vi har et fast program som vi følger i løpet av skoleåret, i tillegg til oppfølging av enkeltelever og samtalegrupper. Vi samarbeider med lærere, leger, fysioterapeuter, barnevern, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Grimstad familiesenteret m. fl. 

Fast program i barneskolen

  • 1.trinn: 1.-trinnsamtale og undervisning kropp og grenser
  • 2. trinn: Vaksinering med Tetravac (stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt)
  • 3. trinn: Høyde, vektmåling og oppfølging og undervisning  om kost og aktivitet sammen med fysioterapeut
  • 4. trinn: Helsesykepleier kontaktes ved behov
  • 5. trinn: Undervisning om pubertet
  • 6. trinn: Vaksinering med MMR (meslinger, kusma og røde hunder)
  • 7. trinn: Vaksinering med HPV - to doser (forebygge kreft forårsaket av HPV viruset).

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud og det er gratis.
Velkommen innom!

Se mer informasjon om skolehelsetjenestens tilbud.

Fysioterapi i skolen

Fysioterapitjenesten gir tilbud til barn med ulike fysiske utfordringer.
Tiltakene til barn omfatter individuell fysioterapivurdering/oppfølging, gruppetilbud, bassenggrupper, veiledning og hjelpemiddelformidling.

Fysioterapeut kan delta i tverrfaglig samarbeid i form av basisteam og ansvarsgruppemøter, og tilstreber et godt samarbeid med foreldre og skolen. Fysioterapeut deltar også i arbeidet med å lage individuelle planer.

Les mer om fysioterapi for barn og unge i Grimstad kommune.

Kontaktinfo

Helsesykepleier
Stine Holm Sætevik
Mobil: 94 50 30 15

 

Åpningstider

Kontortid på skolen
Hver tirsdag og torsdag.