Elevrådet ved Frivoll skole

Medlemmer 2018/2019

  • Eskil Topland Duesund 7. klasse – leder
  • Isis Isola Storm 7.klasse – nestleder / sekretær
  • Annie Haugnes 6.klasse -  kasserer
  • Styremedlemmer: Emma Linnea Hodnebrog 4.klasse, Philip Yttervik Bruvik 4.klasse, Maja Hosøy Novik 5.klasse, Kim Emrick Hansen Senumstad 5.klasse, Isaac Nilsen 6.klasse
     
  • BUK-representanter: Isaac Nilsen 6.kl. (skal sitte i to år) og Hannah Thangngat 7.kl.(skal sitte i ett år)

Retningslinjer for elevrådsarbeid

Alle skoler skal ha et elevråd. Elever fra 4. til og med 10. trinn være representert i elevrådet. Nylig ble det vedtatt kommunale retningslinjer for elevrådsarbeidet i Grimstad

Elevråd er et råd som er valgt av elevene på hver skole og som skal jobbe for saker som er viktige som elevene, blant annet et godt sosialt fellesskap og gode arbeids- og læreforhold.  

Et elevråd skal også bidra til elevenes forståelse av demokratisk arbeid og utvikling. Det er også viktig at elevrådets arbeid innarbeides i skolenes rutiner slik at alle elevene vet hvilke saker det settes fokus på og at det legges til rette for innspill og deltakelse.

Representanter fra elevrådene ved hver skole deltar i Barn- og unges kommunestyre.

Les Felles retningslinjer for elevrådsarbeid i Grimstadskolen (PDF, 523 kB).

Fant du det du lette etter?