SFO på Frivoll skole

Innlogging SFO (oppvekstportal)

Søknad om ny SFO-plass, oppsigelse eller endring av plass gjøres i Visma Flyt Skole.

Ferie-SFO

Det må søkes spesielt om SFO i skolens ferier.
Den enkelte SFO-ordning står fritt til å gi ukestilbud, eller tilby foreldre å kjøpe SFO-plass på enkeltdager.

På siden Skolefritidsordningen finner du oppdatert informasjon om hvor det holdes ferie-SFO. Her finner du også søknadsskjema og informasjon om søknadsfrister. 

Generell informasjon om SFO

Mer informasjon om skolefritidsordningen i Grimstad kommune.

Kontaktinfo

Telefon til SFO i åpningstiden: 37 25 06 95
SFO-leder: Grethe T. Lillemo

Du kan sende meldinger til 
base Frivoll SFO med appen Min skole - foresatt.

Åpningstider

Frivoll skole SFO

Kl. 07.30 - 08.30
Kl. 13.15 - 16.30