Velkommen til skolestart ved Frivoll skole torsdag 19. august 2021

2.-7.klasse møter kl. 08.30 utenfor gamlebygningen på «Nordlys»
1.klasse møter kl. 09.00 utenfor den gule bygningen «Regnbuen»

Ferie-SFO: For de av dere som har ferie-SFO her på Frivoll, så er dette fra mandag 2 .august t.o.m. fredag 13. august.
Ordinær SFO fra torsdag 19. august.

Skolen har planleggingsdager 16., 17. og 18.august.

Hilsen rektor ved Frivoll skole

SFO på Frivoll skole

Innlogging SFO (oppvekstportal)

Søknad om ny SFO-plass, oppsigelse eller endring av plass gjøres i Visma Flyt Skole.

Ferie-SFO

Det må søkes spesielt om SFO i skolens ferier.
Den enkelte SFO-ordning står fritt til å gi ukestilbud, eller tilby foreldre å kjøpe SFO-plass på enkeltdager.

På siden Skolefritidsordningen finner du oppdatert informasjon om hvor det holdes ferie-SFO. Her finner du også søknadsskjema og informasjon om søknadsfrister. 

Generell informasjon om SFO

Mer informasjon om skolefritidsordningen i Grimstad kommune.

Kontaktinfo

Telefon til SFO i åpningstiden: 90 14 80 59
SFO-leder: Grethe T. Lillemo

Du kan sende meldinger til 
base Frivoll SFO med appen Min skole - foresatt.

Åpningstider

Frivoll skole SFO

Kl. 07.30 - 08.30
Kl. 13.15 - 16.30

Fredager kl 12.00 - 16.30 for 1. og 2. klasse