SFO på Frivoll skole

Innlogging SFO (oppvekstportal)

Søknad om ny SFO-plass, oppsigelse eller endring av plass gjøres i Visma Flyt Skole.

Årsplan for SFO på Frivoll skole (PDF, 365 kB)

Ferie-SFO

Frivoll skole tilbyr, i likhet med de andre skolene i Grimstad, sin egen Ferie-SFO. Du betaler ikke noe ekstra for Ferie-SFO. Det blir lagt ut informasjon og påmeldingsinformasjon på Visma i forkant av hver ferie. 
Den enkelte SFO-ordning står fritt til å gi ukestilbud, eller tilby foreldre å kjøpe SFO-plass på enkeltdager.

På siden Skolefritidsordningen finner du oppdatert informasjon om hvor det holdes ferie-SFO. Her finner du også søknadsskjema og informasjon om søknadsfrister. 

Generell informasjon om SFO

Mer informasjon om skolefritidsordningen i Grimstad kommune.

Kontaktinfo

Telefon til SFO i åpningstiden:
90 14 80 59
SFO-leder: Grethe T. Lillemo

Du kan sende meldinger til 
base Frivoll SFO med appen Min skole - foresatt.

Åpningstider

Frivoll skole SFO

Kl. 07.30–08.30
Kl. 13.15–16.30

Fredager kl. 12.00–16.30 for 1. og 2. trinn