Skolestart 18. august 2022 

Oppmøtetidspunkt for 1. klasse - kl. 9.00. Oppmøtetidspunkt for de andre klassetrinnene. kl. 8.30.
Vi har ferie-SFO fra 1.august til 12.august. 15.-17.-august er SFO stengt på grunn av planleggingsdager.

Velkommen til nytt skoleår!

SFO på Frivoll skole

Innlogging SFO (oppvekstportal)

Søknad om ny SFO-plass, oppsigelse eller endring av plass gjøres i Visma Flyt Skole.

Årsplan for SFO på Frivoll skole (PDF, 336 kB)

Ferie-SFO

Det må søkes spesielt om SFO i skolens ferier.
Den enkelte SFO-ordning står fritt til å gi ukestilbud, eller tilby foreldre å kjøpe SFO-plass på enkeltdager.

På siden Skolefritidsordningen finner du oppdatert informasjon om hvor det holdes ferie-SFO. Her finner du også søknadsskjema og informasjon om søknadsfrister. 

Generell informasjon om SFO

Mer informasjon om skolefritidsordningen i Grimstad kommune.

Kontaktinfo

Telefon til SFO i åpningstiden: 90 14 80 59
SFO-leder: Grethe T. Lillemo

Du kan sende meldinger til 
base Frivoll SFO med appen Min skole - foresatt.

Åpningstider

Frivoll skole SFO

Kl. 07.30 - 08.30
Kl. 13.15 - 16.30

Fredager kl 12.00 - 16.30 for 1. og 2. klasse