Ressursteam

Skolens ressursteam består av enhetsleder, fagleder,  spes.ped.koordinator og sosiallærer. PPT møter en gang i måneden. 

Disse møtene skal ha et hovedfokus på systemrettet arbeid i skolene med tanke på bedre ordinær undervisning og redusert spesialundervisning. Eventuelle henvisninger fra skolen til PPT skal alltid drøftes i dette forumet.

Kontaktlærer har et ansvar for å bringe saker inn for ressursteamet, etter å ha hatt dialog med foresatte om elevens vansker.

Kontaktinfo

Besøksadresse

Opplandsveien 65, 4877 Grimstad

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad

Telefon: 37 25 06 91
SFO direkte: 37 25 06 95
SFO mobil: 90 14 80 59
 
E-post:

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 
 
Organisasjonsnummer: 
974 548 798