Visjoner og mål

Frivoll skoles visjon

Rause relasjoner gir økt trivsel og økt kunnskap!
 

Raushet

Vi viser omsorg for hverandre og toleranse for ulikheter

Trivsel

Alle skal bli sett og hørt

Kunnskap

Vi legger til rette for god sosial og faglig utvikling

Vi lærer å mestre livet!