Kultur på GUS

Kultur

Kulturgruppa på Grimstad ungdomsskole har vært en fast institusjon i skolen siden 2004/05 og ledes av kulturkontakten. I 2008 og 2010 ble Kulturgruppa nominert til Gullsekken, en nasjonal utmerkelse som gis ut av Den Kulturelle Skolesekken hvert år.

Kulturgruppas oppgaver er å legge til rette for gode kunst og kulturopplevelser både for utøvende kunstnere og mottakere (elevene). Gjennom elevmedvirkning, ansvar og kreativ frihet, deltar elevene i prosessen rundt hvert kulturarrangement som gjennomføres og avvikles ved skolen.

Organisering

For å delta i Kulturgruppa, må eleven sende skriftlig søknad der han/hun begrunner sitt kandidatur. Gruppa består av 8-10 elever, både gutter og jenter, representert fra alle tre trinnene. Elevene utgjør en sammensatt gruppe med ulike ferdigheter og har forskjellige ansvarsområder:

  • Vertskap: tar i mot aktørene, ønsker velkommen og introduserer aktørene, bestiller mat/lunsj, spiser sammen med aktørene (det gjør hele Kulturgruppa) og står til disposisjon
  • PR: informerer alle elevene på skolen om kommende forestilling/konsert, oppdaterer på Facebook, lager power-point-presentasjoner eller finner f. eks relevante musikkvideoer som kjøres på storskjerm i kantina
  • Teknisk crew : har gjennomgått et kurs i teknisk bruk av auditoriet, leser teknisk raider, har ansvar for lyd og lys, ledninger, koblinger, i tillegg til å ha hovedansvaret for bærehjelp.

Selv om en elev tilhører ei ansvarsgruppe, tar alle tak der det trengs om nødvendig.

Når en elev slutter i Kulturgruppa, får han/hun en attest fra skolen som beskriver elevens engasjement i Kulturgruppa.