Medvirkningsgruppa SU/MU

Medvirkningsgruppa har 2 møter pr. halvår og ellers etter behov.

Skolens medvirkningsgruppe er et tiltak for å fremme brukermedvirkning på en mer direkte måte enn et tradisjonelt samarbeidsutvalg kan gjøre. Medvirkningsgruppa er spesiell for Grimstad ungdomsskole og et bidrag til økt brukermedvirkning. I enkelte saker gis gruppa reell avgjørelsesmyndighet.

Medvirkningsgruppa utgjøres av medlemmene i samarbeidsutvalget og miljøutvalget. Sakene er merket med hvilket utvalg de tilhører. I saker for SU har kun medlemmene i dette utvalget uttalerett og stemmerett. Det avgjøres fra sak til sak om SU skal ha lukket møte. Sammensetningen av SU og MU tilfredsstiller lov og forskrift.

Medvirkningsgruppa består av 4 elever (elevrådsleder + en tillitsvalgt for hvert trinn), 4 foreldre (FAU-leder + en trinnkontakt for hvert trinn), representant for ikke-pedagogisk personale, en lærerrepresentant, en politisk representant og ledelsen. Det er klart definert hvilke av medlemmene som utgjør SU.

Referater

2023

2022

2021

2020

2019

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 01 11

Besøksadresse
Levermyrveien 34, 4878 Grimstad

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad


E-post til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

 
Organisasjonsnummer
974 548 852