Helsesykepleier på Grimstad ungdomsskole

Helsesykepleier i skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en videreføring av helsestasjonstjenesten og har som mål å fremme elevenes psykiske, fysiske og sosiale helse. Vi har et fast program vi følger i løpet av skoleåret, samt oppfølging av enkeltelever ved behov og har samtalegrupper for å fremme fysisk og psykisk helse. Vi samarbeider med lærere, leger, fysioterapeuter, barnevern, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Familiesenteret m. fl.

Fast program i ungdomsskolen

  • 8. trinn: individuell samtale om fysisk og psykisk helse. Høyde og vekt.
  • 9. trinn: seksualundervisning
  • 10. trinn. Vaksinering boostrix polio (stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt)

"Åpen dør"

Helsesykepleier har ”åpen dør”. Du trenger altså ikke å bestille time, det er bare å stikke innom. Dersom det er kø kan du prøve litt senere, eller sende SMS slik at helsesykepleier kan ta kontakt når hun blir ledig. Du kan også ringe og bestille time om du ønsker det. Du kan også ta kontakt via foreldre/venner, rådgiver, lærer eller andre.

Du får lapp med hensyn til gyldig fravær.

Hva kan jeg snakke med helsesykepleier om?

Stikkord for aktuelle tema kan være: Trivsel, mat/spiseproblemer, søvn, prevensjon, seksualitet, spørsmål rundt graviditet, identitet, konflikter, hjemmesituasjon, selvfølelse/selvtillit, venner, ensomhet, selvskading, rus m.m.

Alene eller sammen med en venn

Du kan selv velge om du vil komme alene eller sammen med en venn.
Vil du/dere ha informasjon om samtalegrupper med ulike temaer så kom innom kontoret for mer informasjon.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud. Det er gratis for elever, foreldre og lærere å ta kontakt. Helsesykepleier har taushetsplikt.

Velkommen innom!

Kontaktinfo

Helsesykepleier
Camilla Michelle Hogganvik
Telefon: 90 06 92 45

Åpningstider

Kontortid:
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.