Alternative læringsarenaer

Grimstad kommune har følgende tilbud innen alternative læringsarenaer:

Hommedal skolegård

Grimstad kommune har i nært samarbeid med Stiftelsen Hommedal skolegård opprettet en alternativ opplæringsarena på det som tidligere var Hommedal prestegård i Landvik. Hommedal skolegård er en selvstendig stiftelse som skal være et utvidet tilbud til alle elever i grunnskolen i Grimstad. Stiftelsen har som formål å forebygge frafall i Grimstad-skolen.

Elevene som har tilbud på Hommedal skolegård, er på gården en dag i uka, og de resterende dagene på egen nærskole. Hommedal skolegård baserer seg på Abildsø gårds 15 år lange erfaring som alternativ opplæringsarena for Oslo-skolene. Opplæringen tilpasses den enkelte elev med utgangspunkt i den til enhver tid gjeldende læreplan og knyttes til en praktisk tilnærming på gården.

 

Hommedal skolegård

Skolehverdagen på Hommedal skolegård

Skolehverdagen kan by på store utfordringer for enkelte elever. Hommedal skolegård er et tilbud for de elevene som opplever at skolehverdagen av ulike årsaker er krevende. Elevene vil møte voksne som har god tid og anledning til å legge opp dagen etter elevens behov. En skoledag i uka på Hommedal skolegård kan utgjøre stor forskjell i hvordan resten av skoleuka blir.

På Hommedal skolegård leggers det til grunn at alle har lik verdi. Verdien ligger i hvem eleven er og ikke hva eleven gjør. Alle som kommer til Hommedal skolegård skal oppleve å møte aksept for den de er. På Hommedal skolegård er det rom for alle dager, de lyse og de grå. De voksne vil vise glede over å tilbringe dagen sammen med nettopp dem. På Hommedal skolegård vil det bli lagt til rette for at elevene skal få oppleve mestring.

Hvem er tilbudet for?

Foresatte som ønsker tilbud om plass på Hommedal skolegård for sitt barn/ungdom, tar kontakt med rektor ved sin nærskole for nærmere informasjon om innsøkingsprosess.  

En dag på Hommedal

Dagen på Hommedal starter med felles frokost og fellessamling. Etter frokost deles elevene inn i tre grupper: mat og helse, verksted og natur og gårdsliv. Gården med sine bygninger og natur gir en fantastisk mulighet til å gi barna en praktisk og spennende tilnærming til teorien. Hos elevene som strever med skolehverdagen, er det ofte langt mellom mestringsopplevelsene. Gjennom praktiske leksjoner, som er forankret i læreplanverket for grunnskolen, vil det legges til rette for at elevene skal få oppleve mestring.  

Kontaktinformasjon

Daglig leder og vertskap i Stiftelsen Hommedal skolegård: Siri og Bernt Eide
Ansvarlige pedagoger på Hommedal skolegård er ansatt i Grimstad kommune:
Christine Mortensen og Marit Briseid Vigre. 

E-post: post@hommedalskolegård.no 
NB! Ikke skriv sensitiv informasjon i e-post.

 

Skonnerten Solrik

 Solrik

  • Innskolingstur
    Alle de nye 8.klassene får en ”bli kjent dag” på Solrik.
  • Ordinært opplegg
    8 elever følger et undervisningsopplegg gjennom ti skoledager fordelt over hele skoleåret + en felles seiltur.
  • Seilmakerkurs: tre dager seilmakerkurs der elevene syr en skipssekk og er på verkstedet