Jente-/guttesnakk

Hvorfor Jente-/guttesnakk?

Gruppene er tenkt som et tilbud der jenter/gutter kan snakke med hverandre og med voksne om det å være ungdom. Gruppene skal maksimalt bestå av 12 ungdommer. 
Som grunnlag ligger utvikling av selvbilde og selvfølelse. Den generelle målsettinga ellers vil være:

  • Bli flinkere til å snakke med andre
  • Bli flinkere til å vise følelser overfor seg selv og andre
  • Se betydningen av å innordne seg etter andre i enkelte situasjoner
  • Motta og gi støtte, råd og veiledning

Hva skjer på Jente-/guttesnakk?

Gruppen treffes seks ganger, og hver gruppesamling har et hovedtema. Disse temaene er selvfølelse, kommunikasjon, ta vare på seg selv (kroppsbevissthet og avspenning), vennskap og ulike typer press.

Jentene/guttene bestemmer selv tema for siste gruppesamling. Ellers deltar fysioterapeut på samlingen om kroppsbevissthet og avspenning.

Avklaring med hjemmet

Elevene som ønsker å være med i en gruppe, må informere om dette hjemme. 
Ta gjerne kontakt med helsesykepleier  dersom du har spørsmål.

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 01 11

Besøksadresse
Levermyrveien 34, 4878 Grimstad

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad


E-post til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?