Temagruppe for ungdom

Hvorfor temagruppe for ungdom?

Gruppene er tenkt som et tilbud der jenter/gutter kan snakke med hverandre og med voksne om det å være ungdom. Gruppene skal maksimalt bestå av 12 ungdommer. 
Som grunnlag ligger utvikling av selvbilde og selvfølelse. Den generelle målsettinga ellers vil være:

  • Bli flinkere til å snakke med andre
  • Bli flinkere til å vise følelser overfor seg selv og andre
  • Se betydningen av å innordne seg etter andre i enkelte situasjoner
  • Motta og gi støtte, råd og veiledning

Hva skjer på temagruppe for ungdom?

Gruppen treffes seks ganger, og hver gruppesamling har et hovedtema. Disse temaene er selvfølelse, kommunikasjon, ta vare på seg selv (kroppsbevissthet og avspenning), vennskap og ulike typer press.

Ungdommene bestemmer selv tema for siste gruppesamling. Ellers deltar fysioterapeut på samlingen om kroppsbevissthet og avspenning.

Avklaring med hjemmet

Elevene som ønsker å være med i en gruppe, må informere om dette hjemme. 
Ta gjerne kontakt med helsesykepleier  dersom du har spørsmål.

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 01 11

Besøksadresse
Levermyrveien 34, 4878 Grimstad

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad


E-post til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

 
Organisasjonsnummer
974 548 852