To hjem-grupper

Dette er et tilbud om samtalegruppe for elever på 9. trinn som har opplevd samlivsbrudd.
Helsesykepleier og ansatt fra skolen er ansvarlige, og leder gruppene.

Ungdommer som har opplevd samlivsbrudd har nødvendigvis ikke større problemer enn andre, men vi vet at noen har det vanskelig og strever med å bli fortrolige med at de voksne ikke bor sammen lenger. Samlivsbrudd kan i noen tilfeller medføre utrygghet, og ungdom kan få stressreaksjoner i form av irritabilitet, konsentrasjonsproblemer, søvnforstyrrelser m.m. Selv om det for noen unge er lang tid siden samlivsbruddet, kan det i etterkant dukke opp reaksjoner tilknyttet skilsmissen. Disse reaksjonene kan påvirke læring, utvikling og tilpasning.

Samtalegruppene er tenkt som et forebyggende tiltak. Ungdommene får anledning til å bli kjent med andre i samme situasjon. De kan dele erfaringer, motta støtte og oppmuntring, og gi hverandre råd og tips som kan lette hverdagen.

Tema for to-hjem-gruppene

  1. gruppemøte: Vi blir kjent med gruppeinnholdet og hverandre
  2. gruppemøte: Oppbrudd. Vi får større innsikt i, og forståelse for skilsmisseproblematikken
  3. gruppemøte: Storfamilien. Kunne se sitt eget liv i perspektiv, og bli bevisst egne ressurser i og utenfor familien
  4. gruppemøte: Ferier, feiringer og høytider (fokus på konfirmasjonen)
  5. gruppemøte: Fremtiden. Rette elevenes fokus mot en positiv fremtid
  6. gruppemøte: Oppsummering og evaluering.

Kontaktinfo

Helsesykepleier
Nina Jensen Næss (mandager)
Telefon 94 50 30 16

Helsesykepleier
Camilla Hogganvik (tirsdag og torsdag. I tillegg fredager i partallsuker)
Telefon 90 06 92 45