Valgfag og fremmedspråk

Skoleåret 2020-2021 tilbyr vi følgende valgfag:

8.trinn

  • Fysisk aktivitet og helse
  • Sal og scene
  • Programmering
  • Praktisk håndverksfag

9. og 10.trinn

  • Fysisk aktivitet og helse
  • Sal og scene
  • Praktisk håndverksfag
  • Innsats for andre
  • Natur, miljø og friluftsliv
  • Trafikk

Informasjon om valgfagene på nettsidene til Utdanningsdirektoratet

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 01 11

Besøksadresse
Levermyrveien 34, 4878 Grimstad

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad


E-post til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?