Valgfag og fremmedspråk

Skoleåret 2022-2023 tilbyr vi følgende valgfag:

8.trinn

 • Fysisk aktivitet og helse
 • Produksjon for scene
 • Programmering
 • Design og redesign

9. og 10.trinn

 • Fysisk aktivitet og helse
 • Praktisk håndverksfag
 • Design og redesign
 • Innsats for andre
 • Friluftsliv
 • Trafikk
 • Produksjon for scene

Informasjon om valgfagene på nettsidene til Utdanningsdirektoratet

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 01 11

Besøksadresse
Levermyrveien 34, 4878 Grimstad

Postadresse
Postboks 123, 4891 Grimstad


E-post til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?