Om Holviga barneskole

Holviga barneskole har nå over 400 flotte elever fra 1.-7. trinn, og elevtallet øker.

Skolen har seks ulike undervisningsbygg, og et flott uteområde som er bygd opp av dugnadsengasjement blant foreldre og ansatte over mange år. Foreldreengasjementet er stort. Det er ikke datofestet når vi flytter over i modulskole med overgang til nytt skolebygg.

Hver høst arrangeres «Åpen skole» med fellesarrangement i Holvigahallen med skolekorpset og elevinnslag, kafeer på skolen ved FAU og ulike utstillinger/aktiviteter i klasserom. Deler av arrangementets inntekter går til årets TV-aksjon. Inntektene fra kafeene går til FAU. Elevrådet har utlodning av elevarbeid. I høst håper vi å gjennomføre dette arrangementet som planlagt.

Høsten 2020 ble vi TL-skole. Det vil si at vi har elever fra 4. til 7. trinn som Trivselsledere. Dette bidrar til aktivitet og trivsel i skolemiljøet. Vi håper at vi utover høsten kan drive aktiviteter med TL-ledelse på tvers av trinn.

Hver vår arrangeres Kystkulturuke med fokus på den lokale naturen på land og sjø. Elevene blir også kjent med Grimstads maritime historie og kystkultur.

Kontaktinformasjon og oversikt over ansatte.

Kontaktinfo

Besøksadresse
Terje Løvåsvei 123
4879 Grimstad

Postadresse
Postboks 123
4891 Grimstad

Telefon
Skolen: 37 29 62 40 

E-post til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?