Om Holviga barneskole

Holviga barneskole ble i 2016 en egen skole etter å ha vært del av Holviga skole 1.-10. trinn. Vi har nærmere 390 elever fra 1.-7. trinn, og elevtallet øker.

Skolen har seks ulike undervisningsbygg, og et flott uteområde som er bygd opp av dugnadsengasjement blant foreldre og ansatte over mange år. Foreldreengasjementet er stort.

Hver høst arrangeres «Åpen skole» med fellesarrangement i Holvigahallen, kafeer på skolen ved FAU og ulike utstillinger/aktiviteter i klasserom. Deler av arrangementets inntekter går til årets TV-aksjon. Inntektene fra kafeene går til FAU.

Hver vår arrangeres Kystkulturuke med fokus på den lokale naturen på land og sjø. Elevene blir også kjent med Grimstads maritime historie og kystkultur.

Kontaktinformasjon og oversikt over ansatte.

Kontaktinfo

Besøksadresse
Terje Løvåsvei 123
4879 Grimstad

Postadresse
Postboks 123
4891 Grimstad

Telefon
Skolen: 37 29 62 40 
SFO-basen: 918 41 357

Epost til skolen