Om Holviga barneskole

Holviga barneskole har nå 400 flotte elever fra 1.-7. trinn, og elevtallet øker.

Skolen har seks ulike undervisningsbygg, og et flott uteområde som er bygd opp av dugnadsengasjement blant foreldre og ansatte over mange år. Foreldreengasjementet er stort. I løpet av skoleåret 2020/2021 flytter vi over i brakker før ny skole blir en realitet fra høsten 2022

Hver høst arrangeres «Åpen skole» med fellesarrangement i Holvigahallen, kafeer på skolen ved FAU og ulike utstillinger/aktiviteter i klasserom. Deler av arrangementets inntekter går til årets TV-aksjon. Inntektene fra kafeene går til FAU. I år må vi se an situasjonen rundt Covid-19 for å se hvilke muligheter vi har.

Vi er fra høsten 2020 en TL-skole. Det vil si at vi skal ha elever fra 4. til 7.trinn som Trivselsledere. Dette bidrar til aktivitet og trivsel i skolemiljøet.

Hver vår arrangeres Kystkulturuke med fokus på den lokale naturen på land og sjø. Elevene blir også kjent med Grimstads maritime historie og kystkultur.

Kontaktinformasjon og oversikt over ansatte.

Kontaktinfo

Besøksadresse
Terje Løvåsvei 123
4879 Grimstad

Postadresse
Postboks 123
4891 Grimstad

Telefon
Skolen: 37 29 62 40 

Epost til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?