Skolebibliotek på Holviga barneskole

Leselyst og leseferdigheter er viktig. Derfor prøver vi å få til et hyggelig bibliotek med oppdatert litteratur. 

Holviga barneskole skal i løpet av vinteren 2021 flytte over i brakker. Ved skolestart nå i august måtte biblioteket vike for garderober  til en klasse. Vi har flyttet biblioteksbøkene til de ulike klasser og trinn. Dette gjør at alle klasser har tilgang på bøker i skoletiden, selv om det er smittevernrestriksjoner.

Vi gleder oss til ny skole med nytt bibliotek. Vi anbefaler dere å benytte byens flotte bibliotek i Grimstad sentrum. De har et godt og bredt utvalg av litteratur tilpasset barneskoleelever.

Søk i skolebiblioteket