Skolebibliotek på Holviga barneskole

Leselyst og leseferdigheter er viktig. Derfor prøver vi å få til et hyggelig bibliotek med oppdatert litteratur. 

Skolebiblioteket er åpent for alle elevene hele skoledagen. Noen klasser har faste ukentlige besøkstider. 
Elevene på 1. trinn får tilbud om hjelp av bibliotekassistenter fra 7. trinn.

Det er assistentene sammen med ansvarlig skolebibliotekar, som holder orden på biblioteket. Det være seg bokpark, vedlikehold, samarbeid med andre skolebibliotek og Barnebokfestivalen.

Søk i skolebiblioteket