Skoledagen, skoleskyss og leksetid

Skoledagen

 • 1. trinn
  Alle dager: 08.30–13.00
 • 2. trinn
  Alle dager: 08.30–13.00
 • 3. trinn
  Mandag, onsdag og fredag: 08.30–13.00
  Tirsdag og torsdag: 08.30–14.15
 • 4. trinn
  Mandag, onsdag og fredag: 08.30–13.00
  Tirsdag og torsdag: 08.30–14.15
 • 5. trinn
  Mandag, tirsdag og torsdag: 08.30–14.15
  Onsdag:  08.30–13.00
  Fredag: 08.30–13.45
 • 6. trinn
  Mandag, tirsdag og torsdag: 08.30–14.15
  Onsdag: 08.30–13.00
  Fredag: 08.30–13.45
 • 7. trinn
  Mandag, tirsdag og torsdag: 08.30–14.15
  Onsdag: 08.30–13.00
  Fredag: 08.30–13.45

Busstider

 • Alle skoledager: 13.15 til Støle/Tjore.
 • Onsdager og fredager: 13.15 til Homborsund.
 • Mandager, tirsdager og torsdager: 14.25 til Støle/Tjore.
 • Mandager, tirsdager og torsdager: 14.25 til Homborsund.
 • Fredager: 14.00 til Støle/Tjore

Skolebussene går fra oppmerket busslommer foran Igland-hallen.
Mer informasjon om skoleskyssordningen i Grimstad.

Leksetid

Skoleåret 2023/2024 vil Holviga barneskole tilby leksetid for elever på 4.– 7. trinn onsdager kl. 13.00–14.00. Leksetid er avsatt tid etter skoletid, hvor elevene kan gjøre lekser under tilsyn av voksen. Dette er et frivillig tilbud.

Det er imidlertid nødvendig å understreke at et slikt tilbud ikke er en fullverdig erstatning for den hjelp og støtte foresatte kan gi barnet sitt. Det er derfor viktig at foresatte fremdeles følger opp leksearbeidet til barnet sitt, og ser til at alle lekser er/blir gjort.

Niste

Mat gir energi til lekse-økta, og det blir lettere å holde fokus. Det kan derfor være lurt å ta med ekstra stor niste den dagen det er leksetid. Elevene vil få litt tid til å spise før oppstart. Det understrekes at denne tiden er satt av til å arbeide med leksene, og det er viktig at alle får arbeidsro under hele økta.

Leselekser

Lesing er en grunnleggende ferdighet i alle fag, og leselekser blir viktige i innlæringsfasen og senere i opplæringsløpet. Det kan ikke forventes at leksehjelperen vil kunne høre elever i lesing i leksetiden. Oppfølging av leseleksene må derfor fortsatt være foresattes ansvar.

Prinsipper for leksetid på Holviga barneskole

 • Leksetid er en frivillig ordning, og det er viktig at elevene er motiverte for å jobbe med lekser like etter skoletid.
 • Det vil bli stilt krav om både arbeidsinnsats og oppførsel. Skolens ordensregler gjelder også i denne tiden.
 • Det er ingen formelle krav til utdanning for leksehjelpere. Normalt vil skolens barneveiledere være leksehjelpere.
 • Det kreves skriftlig påmelding/avmelding som er bindende.
 • Elever som trenger skyss, har ikke rett på dette etter tiden med leksetid.
 • Benyttes ikke tilbudet én eller flere dager, skal dette meldes skriftlig til kontaktlærer.
 • Tilbudet legges til rette som en forlengelse av skoledagen.
 • Elevene kan gå hjem når de er ferdige med leksene sine.

Påmelding

Påmelding/avmelding via Min skole-app til elevens kontaktlærer.

Oppstart

Første dag med leksetid er onsdag 6. september 2023.

Kontaktinfo

Besøksadresse
Terje Løvåsvei 123
4879 Grimstad

Postadresse
Postboks 123
4891 Grimstad

Telefon
Skolen: 37 29 62 40 

E-post til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 


Organisasjonsnummer
974 548 828