Helsesykepleier på Holviga barneskole

Helsesykepleier i skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en videreføring av helsestasjonstjenesten, og har som mål å fremme elevenes psykiske, fysiske og sosiale helse. Vi har et fast program vi følger i løpet av skoleåret, samt oppfølging av enkeltelever ved behov, og har samtalegrupper for å fremme fysisk og psykisk helse. Vi samarbeider med lærere, leger, fysioterapeuter, barnevern, PPT, Familiesenteret m. fl.

Fast program i barneskolen

 • 1. trinn: 1.-trinn samtale.
  Undervisning kropp og grenser 
 • 2. trinn: Vaksinering, Tetravac (stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt)
 • 3. trinn: Høyde- og vektmåling. Undervisning i kost og aktivitet sammen med fysioterapeut
 • 4. trinn: Helsesykepleier kontaktes ved behov
 • 5. trinn: Undervisning om pubertet
 • 6. trinn: Vaksinering, MMR (meslinger, kusma og røde hunder)
 • 7. trinn: Vaksinering, HPV- to doser (forebygge kreft forårsaket av HPV viruset).

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud. Det er gratis for elever, foreldre og lærere å ta kontakt.
Velkommen innom!

Se mer informasjon om skolehelsetjenestens tilbud.

Fysioterapi i skolen

Fysioterapitjenesten gir tilbud til barn med ulike fysiske utfordringer.
Tiltakene til barn omfatter individuell fysioterapivurdering/oppfølging, gruppetilbud, bassenggrupper, veiledning og hjelpemiddelformidling.

Fysioterapeut kan delta i tverrfaglig samarbeid i form av basisteam og ansvarsgruppemøter, og tilstreber et godt samarbeid med foreldre og skolen. Fysioterapeut deltar også i arbeidet med å lage individuelle planer.

Les mer om fysioterapi for barn og unge i Grimstad kommune.

Kontaktinfo

Helsesykepleier 1.–4. trinn
Katrine Vassbakk Brovold 
Telefon: 90 47 52 37

Helsesykepleier 5.–7. trinn
Siw Lene Mosand Kristensen 
Telefon: 91 39 98 07

Åpningstider

Kontortid på skolen:

 • 1.–4. trinn: mandag, tirsdag og onsdag
 • 5.–7. trinn: tirsdag, onsdag og torsdag