Helsesøster på Holviga barneskole

Velkommen til skolehelsetjenesten!

Helsesøster er på Holviga barneskole de fleste tirsdager, onsdager og torsdager i skoleåret. Hun har kontor til venstre ved hovedinngangen nede. Ta gjerne turen innom, send SMS/e-post eller ring Sarah om det er noe du lurer på!

Skolehelsetjenesten

Alle barn innkalles til undersøkelse hos lege og helsesøster på helsestasjonen før skolestart.
Les mer om helsesøstertjenesten og vaksinasjonsprogrammet.

Skolehelsetjenesten er en videreføring av helsestasjonstjenesten og har som mål å fremme elevens psykiske, fysiske og sosiale helse.

Skolehelsetjenesten har også oppfølging av enkeltelever ved behov. Aktuelle tema: Trivsel, kost, søvn, kropp, pubertet, røyk, snus, mobbing, fritid, skole og vekst.

Helsesøster gir i samarbeid med skolen blant annet tilbud om grupper.
Helsesøster samarbeider med lege, fysioterapeut, barnevern, PPT og familiesenteret

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud. Det er gratis og foreldre, elever og lærere kan ta kontakt.

Se mer informasjon om skolehelsetjenestens tilbud.

Fysioterapi i skolen

Fysioterapitjenesten gir tilbud til barn med ulike fysiske utfordringer.
Tiltakene til barn omfatter individuell fysioterapivurdering/oppfølging, gruppetilbud, bassenggrupper, veiledning og hjelpemiddelformidling.

Fysioterapeut kan delta i tverrfaglig samarbeid i form av basisteam og ansvarsgruppemøter, og tilstreber et godt samarbeid med foreldre og skolen. Fysioterapeut deltar også i arbeidet med å lage individuelle planer.

Les mer om fysioterapi for barn og unge i Grimstad kommune.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Helsesøster
Lena Marie Gitmark
Telefon 909 18 945

 

Åpningstider

Kontortid på skolen
Tirsdag, onsdag og torsdag