Helsesykepleier på Holviga barneskole

Helsesykepleier i skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en videreføring av helsestasjonstjenesten, og har som mål å fremme elevenes psykiske, fysiske og sosiale helse. Vi har et fast program vi følger i løpet av skoleåret, samt oppfølging av enkeltelever ved behov, og har samtalegrupper for å fremme fysisk og psykisk helse. Vi samarbeider med lærere, leger, fysioterapeuter, barnevern, PPT, Familiesenteret m. fl.

Fast program i barneskolen

  • 1.trinn: 1.-trinn samtale. Undervisning kropp og grenser 
  • 2. trinn: Vaksinering, Tetravac (stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt)
  • 3. trinn: Høyde- og vektmåling. Undervisning i kost og aktivitet sammen med fysioterapeut
  • 4. trinn: Helsesykepleier kontaktes ved behov
  • 5. trinn: Undervisning om pubertet
  • 6. trinn: Vaksinering, MMR (meslinger, kusma og røde hunder)
  • 7. trinn: Vaksinering, HPV- to doser (forebygge kreft forårsaket av HPV viruset).

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud. Det er gratis for elever, foreldre og lærere å ta kontakt.
Velkommen innom!

Se mer informasjon om skolehelsetjenestens tilbud.

Fysioterapi i skolen

Fysioterapitjenesten gir tilbud til barn med ulike fysiske utfordringer.
Tiltakene til barn omfatter individuell fysioterapivurdering/oppfølging, gruppetilbud, bassenggrupper, veiledning og hjelpemiddelformidling.

Fysioterapeut kan delta i tverrfaglig samarbeid i form av basisteam og ansvarsgruppemøter, og tilstreber et godt samarbeid med foreldre og skolen. Fysioterapeut deltar også i arbeidet med å lage individuelle planer.

Les mer om fysioterapi for barn og unge i Grimstad kommune.

Kontaktinfo

Helsesykepleier
Siw Lene Mosand Kristensen
Mobil  91 39 98 07

Helsesykepleier
Susan To
Mobil 48 15 21 39

Åpningstider

Kontortid på skolen

Siw Lene Mosand Kristensen:
mandag, tirsdag, torsdag og fredag
Ikke tilstede på skolen 27. februar til og med 17. mars. 

Susan To:
tirsdag og onsdag