Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Holviga barneskole

FAU-styret 2018/2019

Leder: Anette Thonhaugen
Nestleder: Sandra E. Pytten
Sekretær: Asbjørn H. Sundodden
Kasserer: Øistein Fossestøl
KFU-representanter: Anette Thonhaugen, vara Linda Olsen
SU-representanter:  Ruth Gudrun Seland Thue , Stine Holm Sætevik
MU-representanter:  Ruth Gudrun Seland Thue , Stine Holm Sætevik og Linda Olsen

Trinnrepresentanter

  • 1. trinn: Stine Holm Sætevik – telefon 94256150
  • 2. trinn: Sandra E. Pytten - telefon 479 24 177
  • 3. trinn: Øistein Haaø Fossestøl - 971 8 7282
  • 4. trinn: Asbjørn H. Sundodden - telefon 900 92 437
  • 5. trinn: Ruth Gudrun Seland Thue – telefon 415 09 710
  • 6. trinn: Linda Olsen - telefon 975 32 636
  • 7. trinn: Annette Thonhaugen - telefon 918 62 082

Vedtekter

17. mai-informasjon

Referater

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015-2016

Fant du det du lette etter?